• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Każdego roku na terenie województwa mazowieckiego dochodzi do tysięcy zdarzeń na drogach. Podczas kolizji i wypadków komunikacyjnych część osób zostaje rannych, spora jest też liczba ofiar śmiertelnych. Wśród poszkodowanych najszerszą grupę stanowią piesi i kierowcy, ale nie brakuje też pasażerów. Nie wszyscy spośród nich wiedzą, że za odniesione obrażenia i straty przysługują im odszkodowania.

Odpowiedzialność za szkody osobowe, jakie dotknęły pasażera (w województwie mazowieckim lub innym) podczas wypadku komunikacyjnego ponosi właściciel pojazdu, w którym przebywał poszkodowany. To w ramach jego polisy OC będą realizowane późniejsze świadczenia. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, kiedy dochodzi do zderzenia dwóch lub kilku pojazdów z winy jednego z kierowców. Wówczas odpowiedzialność przechodzi na sprawcę i jego ubezpieczyciela.

Warto mieć świadomość tego, że nawet wtedy, gdy przeciwko sprawcy toczy się postępowanie karne, a nie ma jeszcze prawomocnego wyroku orzekającego o winie, istnieje szansa na ustalenie odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie wypadku. Sprawa z ubezpieczycielem powinna toczyć się niezależnie od tej w sądzie, gdyż przesłanki cywilne są różne od przesłanek karnych, więc odszkodowanie można uzyskać, nawet jeśli dojdzie do uniewinnienia sprawcy.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak się zachować bezpośrednio po wypadku? Przede wszystkim należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i rannym, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać pogotowie oraz w razie potrzeby także inne służby (policję, straż pożarną). Warto poprosić funkcjonariuszy o wydanie notatki służbowej, a jeśli nie jest to możliwe od razu, na miejscu, trzeba uzyskać informacje na temat posterunku, w którym taki dokument otrzymamy. Pamiętajmy też, by zapisać numer i nazwę firmy, w jakiej sprawca wykupił polisę, jego dane osobowe oraz model, markę, numer rejestracyjny pojazdu.

Jeśli do wypadku (w województwie mazowieckim lub innym) nie wzywano ambulansu, ale po jakimś czasie pasażerowie lub inni uczestnicy odczuwają jakiekolwiek dolegliwości, należy niezwłocznie udać się do lekarza lub najbliższej placówki medycznej. Nie wolno lekceważyć nawet z pozoru błahych objawów, gdyż mogą one świadczyć o poważniejszym urazie. Ponadto podjęcie leczenia i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej bywa konieczne do uzyskania należnej kwoty odszkodowania.

Rekompensatę mogą uzyskać nawet pasażerowie, którzy jechali samochodem ze sprawcą wypadku, o ile nie przyczynili się do tego przykrego zajścia. Czasami zdarza się tak, że pozostajemy w relacji ze sprawcą (należymy do rodziny lub grupy znajomych) i nie chcemy go dodatkowo obciążać winą, domagając się odszkodowania. Nie jest to jednak słuszna postawa, gdyż w razie jakichkolwiek komplikacji zdrowotnych po wypadku wszelkie koszty (leczenia, rehabilitacji, leków) i straty będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Tymczasem jeśli zastosowaliśmy się do wszystkich zasad bezpieczeństwa (m.in. mieliśmy zapięte pasy) ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić nam pełne, należne odszkodowanie za wyrządzone szkody.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.