• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Prace podejmowane w gospodarstwach rolnych są niejednokrotnie przyczyną wypadków. Zagrożenia wynikają z obsługi dużych, często mocno eksploatowanych maszyn, które na dodatek nierzadko są nieprawidłowo konserwowane, wadliwe i obsługiwane bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do nieszczęśliwych zdarzeń prowadzi też zwykła lekkomyślność, brak porządku, niewłaściwa organizacja pracy, a przede wszystkim przemęczenie związane z dużą intensywnością zajęć w niektórych okresach roku (np. w sezonie letnim, podczas żniw).

Pod względem ilości wypadków rolnictwo od lat tylko w niewielkim stopniu ustępuje w zestawieniach innym sektorom gospodarki, takim jak budownictwo czy górnictwo. Oczywiście taka sytuacja wynika nie tylko z zaniedbań, ale też ze specyfiki pracy na wsi. Ilość zajęć, ich złożoność i różnorodność (prace przy uprawie roślin, produkcji zwierzęcej, obsługa specjalistycznych maszyn), a także zmienność okoliczności i warunków towarzyszących poszczególnym czynnościom sprawiają, że o wypadek nietrudno. Niestety często konsekwencje są bardzo poważne, a nawet tragiczne. Uszkodzenia ciała i liczne obrażenia wymagają długiego leczenia i rehabilitacji, a przyznawane odszkodowania za wypadek w rolnictwie nie pokrywają kosztów poniesionych w związku z rekonwalescencją.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Statystyki i badania pokazują, że najczęściej do uszkodzeń ciała w rolnictwie dochodzi na skutek upadków, poślizgnięć, potknięć, przygnieceń, uderzeń oraz pogryzień przez zwierzęta. Równie często odnotowuje się wypadki spowodowane przez poruszające się maszyny rolnicze i inne środki transportu. Są to uderzenia, przejechania, wciągnięcia, pochwycenia i inne tragiczne zdarzenia.

Gdy już zostanie udzielona pierwsza pomoc, emocje opadną, a poszkodowany zacznie powoli wracać do zdrowia, warto pomyśleć o należnej rekompensacie. Odszkodowania za wypadek w rolnictwie należą się nie tylko z KRUS. Można starać się o nie również z obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolników oraz polisy NNW.

Jeśli podczas wykonywanych prac w gospodarstwie rolnik, osoba mu bliska lub któryś z jego domowników doznał uszczerbku na zdrowiu albo poniósł śmierć, to świadczenia z tym związane wypłaca KRUS. Taka rekompensata należy się również tym, którzy bez wynagrodzenia wykonują dla rolnika określone prace i zamieszkują na terenie jego gospodarstwa lub w bliskim sąsiedztwie, a nie podlegają innym ubezpieczeniom społecznym oraz nie posiadają prawa do renty ani emerytury.

Obowiązkowa polisa OC natomiast chroni samego rolnika, osoby mieszkające z nim we wspólnym gospodarstwie oraz pracujące na jego rzecz, jak również poszkodowanych, którzy ucierpieli z powodu prowadzonych prac polowych albo na skutek zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i zaprzęgowych poruszających się po publicznych drogach. Z tytułu poniesionych strat osobowych oraz rzeczowych poszkodowany może domagać się odszkodowania za wypadek w rolnictwie, zadośćuczynienia, zwrotu kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, a także renty wyrównawczej lub renty z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.