• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Uszczerbek na zdrowiu to nieodwracalne, trwałe uszkodzenie organizmu, narządu, organu, układu, zaburzenie funkcjonowania, które nie rokuje poprawy. Bardzo często do takiego upośledzenia dochodzi wskutek wypadku albo innego nieszczęśliwego zdarzenia. Niekiedy jednak przyczyny zewnętrzne mogą współwystępować z czynnikami wewnętrznymi i wtedy sprawa okazuje się nieco bardziej skomplikowana. Niemniej dzięki profesjonalnej pomocy możliwe jest uzyskanie stosownego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Najczęściej zakłady ubezpieczeń argumentują, że do ubiegania się o roszczenie istnieją przesłanki, jeśli uszczerbek na zdrowiu powstał właśnie na skutek nieszczęśliwego wypadku lub pod wpływem działania osób trzecich. Wysokość rekompensaty zależy od wielu czynników (charakteru i rodzaju obrażeń, okresu leczenia i rehabilitacji, zakresu następstw i szkód spowodowanych przez utratę zdrowia, a nawet wieku czy płci poszkodowanego), ale główną determinantą jest ocena poniesionej szkody. Tworzy się ją na podstawie opinii dotyczącej stanu zdrowia chorego wydawanej przez lekarza orzecznika, a także po przyjrzeniu się zgromadzonej dokumentacji. Wnikliwa analiza oraz specjalny protokół badania pozwalają ustalić stopień uszczerbku, który z reguły wyraża się w procentach. Warto wiedzieć, że taka ocena to kwestia indywidualna i w każdej sprawie składa się na nią wiele różnych czynników, a poszczególne zakłady ubezpieczeń stosują własne normy i tabele.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Niemniej za każdy punkt procentowy przyznawana jest odpowiednia kwota. Wysokość stawek regulują przepisy prawa. Informację na temat wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu poszkodowany otrzymuje w stosownej decyzji od zakładu ubezpieczeń.

Niemal każdy zdaje sobie sprawę, że uszczerbek na zdrowiu wiąże się z utratą zdrowia i cierpieniami z niej wynikającymi. Jednak nie wszyscy wiedzą, że następstwa bywają długofalowe i mogą obejmować swoim zasięgiem wiele sfer życia. Negatywnym skutkiem uszczerbku na zdrowiu bywają problemy natury psychicznej, gorsze samopoczucie, utrata pewności siebie, świadomość wykluczenia społecznego i wrażenie bycia bezwartościowym.

Ponadto leczenie i rehabilitacja po wypadkach i innych niefortunnych wydarzeniach obejmuje zazwyczaj dłuższy czas i nieuchronnie wiąże się ze znacznymi wydatkami. Jednocześnie gorszy stan zdrowia to nieraz utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Uszczuplenie dochodów przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów leczenia jest sytuacją trudną, która dodatkowo frustruje poszkodowanego i wyzwala w nim poczucie bezsilności.

W zależności od skutków i okoliczności wypadków ofiarom przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, renta lub zadośćuczynienie. Negatywne następstwa mogą mieć zarówno wymiar materialny, jak i niematerialny. Niekiedy trudno ocenić, zebrać i przedstawić wszystkie negatywne skutki nieszczęśliwego wydarzenia. W takich wypadkach warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej. W naszej firmie zespół wykwalifikowanych ekspertów przyjrzy się dokładnie Państwa sprawie i zapewni profesjonalne wsparcie podczas walki o należną kwotę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.