• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Jeszcze niespełna 10 lat temu polskie prawo nie sprzyjało najbliższym tych, którzy zginęli w wypadku. Jednak w 2008 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która wiele zmieniła. Od tej pory o odszkodowanie za śmierć dziecka oraz innej bliskiej osoby można ubiegać się z uwagi na samą stratę, jak i ze względu na inne szkody (np. cierpienia) wywołane przedwczesnym odejściem. Zakres rekompensaty zależy od wielu czynników, więc ustalenie adekwatnej kwoty wcale nie jest łatwe.

Za stratę córki lub syna polskie sądy przyznają bardzo różne sumy odszkodowań. Czasami jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, innym razem – kilkaset. Sprawy bywają rozmaite, ale zazwyczaj bierze się pod uwagę kilka podstawowych kryteriów: stopień krzywdy i okres, przez który najbliżsi cierpią po śmierci i utracie więzi, wiek samego dziecka, ale też uprawnionych do odszkodowania, wpływ nieszczęśliwego zdarzenia na życie i funkcjonowanie rodziny.

Dla rodziców śmierć malucha to zawsze ogromna trauma i tragedia. Niezależnie od wieku potomka poradzenie sobie z takim dramatem bywa niezwykle trudne. Więź między członkami rodziny jest zazwyczaj wyjątkowa, silna i unikalna, więc nie dziwi to, że poczucia osamotnienia, pustki, straty nie daje się szybko ukoić. Negatywne emocje pojawiają się nawet po dłuższym czasie, a ich intensywność nieraz utrudnia codzienne, dotychczasowe funkcjonowanie. Cierpienie jest tym większe, że śmierć często następuje nagle, niespodziewanie i rodzice są zupełnie nieprzygotowani na straszne przeżycia. W takich sytuacjach niezbędne staje się skorzystanie ze wsparcia psychologa lub psychiatry, którzy pomoże uporać się z bólem po stracie latorośli.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

W trudnych momentach przytłoczeni rozpaczą najbliżsi nie są w stanie dopełnić formalności związanych z przysługującym im odszkodowaniem za śmierć dziecka. Pogrążeni w smutku nie zastanawiają się nad sposobami i rodzajami należnych świadczeń. Dopiero po jakimś czasie, gdy emocje opadną, a żal ucichnie, rozważają ewentualność dochodzenia rekompensaty. Wtedy z pomocą przychodzą im doświadczeni prawnicy z kancelarii odszkodowawczej.

Jeśli do śmierci dziecka doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, wówczas odszkodowania można domagać się z polisy OC sprawcy. Czasami jednak maluch wbiega nieostrożnie na jezdnię albo w inny nieumyślny sposób przyczynia się do nieszczęśliwego wypadku. Czy wtedy też przysługuje odszkodowanie za śmierć dziecka?

Kodeks cywilny jasno określa, że małoletni przed ukończeniem 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody, gdyż nie potrafią świadomie i samodzielnie kontrolować swoim postępowaniem ani podejmować decyzji. Właśnie dlatego dziecka nie można obarczyć wyłączną winą za wypadek, a wypłacane rodzicom zadośćuczynienie lub odszkodowanie za śmierć dziecka może być co najwyżej obniżone o kwotę tzw. przyczynienia. Wszystko zależy od okoliczności wypadku, zachowania dziecka oraz sprawcy na drodze i indywidualnych uwarunkowań w danej sprawie. Niemniej przyczynienie nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności i obowiązku wypłaty zasądzonego świadczenia.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.