• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Dane dotyczące wypadków przy pracy są zatrważające. Co roku liczby te osiągają naprawdę wysoki poziom i liczone są w dziesiątkach tysięcy zgłoszeń. Co gorsze sytuacja wcale nie ulega poprawie, a ilość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym nie spada. Niestety wniosek nasuwający się po prześledzeniu wyników jest jeden – zasady BHP są nagminnie łamane, a pracodawcy nie zapewniają swoim pracownikom właściwych warunków.

Przyczyną niefortunnych zdarzeń, które często pociągają za sobą bardzo poważne konsekwencje, są braki, jeśli chodzi o odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje zatrudnionych, wady i uszkodzenia sprzętu albo nieodpowiednie zabezpieczenie urządzeń, niedostosowanie miejsc pracy, a także obarczanie personelu zbyt dużą ilością zadań. Tragiczne konsekwencje prowadzą niejednokrotnie do poważnych uszczerbków na zdrowiu, niepełnosprawności i zupełnego wykluczenia z dalszej aktywności zawodowej.

Niestety często zdarza się, że poszkodowani pod presją pracodawcy lub w obawie przed utratą zatrudnienia nie decydują się na walkę o należne odszkodowanie za wypadek przy pracy. To postawa błędna. Rezygnowanie z własnych praw ma bowiem skutki nie tylko dla samego poszkodowanego, ale także dla innych pracowników, którzy mogą być dalej narażani na podobne konsekwencje zaniedbań w przedsiębiorstwie.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Choć dla wielu jest to kwestia oczywista, warto jednak wyjaśnić, co w aspekcie prawnym kryje się pod pojęciem wypadku przy pracy. To związane z pracą nagłe zdarzenie, którego konsekwencją jest uraz lub śmierć. Do niebezpiecznej sytuacji może dojść podczas wykonywania czynności na polecenie przełożonego, jak i bez takiej dyspozycji. Wypadki przy pracy zdarzają się również podczas delegacji, podróży służbowej, szkolenia, wykonywania zadań na rzecz organizacji związkowych działających w przedsiębiorstwie oraz w drodze z zakładu pracy do miejsca, w którym pracownik został zobowiązany przez pracodawcę do wykonywania określonych czynności służbowych. Pamiętajmy jednak, że zdarzenie, do którego doszło w czasie podróży do albo z pracy nie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy.

Po zaistnieniu nieszczęśliwego zdarzenia należy bezzwłocznie powiadomić pracodawcę o tym fakcie. Powinien to zrobić sam poszkodowany lub ewentualnie świadek zdarzenia (jeśli ofiara jest nieprzytomna albo jej stan zdrowia uniemożliwia dopełnienie tego obowiązku). Osoby zatrudnione na innych zasadach niż umowa o pracę powinny o wypadku poinformować reprezentantów podmiotu, dla którego wykonywały określone czynności służbowe.

Pierwszym działaniem pracodawcy po otrzymaniu takiego zgłoszenia powinno być udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, przygotowanie karty wypadku lub protokołu (dla poszkodowanego i oddziału inspekcji pracy) oraz zabezpieczenie miejsca wypadku.

O odszkodowanie za wypadek przy pracy możemy ubiegać się bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub od pracodawcy. Zwykle cała procedura wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów, zaświadczeń, przedstawienia stosownych wniosków. W przygotowaniu i zebraniu niezbędnych pism oraz w prowadzeniu sprawy o dochodzenie roszczeń w wyżej wymienionych sprawach pomogą Państwu pracownicy naszej kancelarii odszkodowawczej.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.