• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Małoletni, którzy nie ukończyli 18. roku życia, są objęci bezpłatną opieką medyczną. Aby z niej skorzystać, rodzice (prowadzący własną działalność gospodarczą, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ubezpieczeni w KRUS, uprawnieni do renty, czyli objęci obowiązkowym ubezpieczeniem) lub ewentualnie dziadkowie muszą jedynie zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie (choć nie tylko) w razie jakichkolwiek komplikacji związanych z błędem medycznym, niedopatrzeniem personelu albo innym zaniedbaniem, można ubiegać się o odszkodowanie za chorobę dziecka (można ubiegać się o nie również, jeśli świadczenia były opłacane przez rodziców).

Zgłoszenie pociechy jest bardzo proste. Wystarczy w ciągu 7 dni od daty porodu poinformować płatnika składek o narodzinach dziecka. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza ZUS dokonuje rejestracji i na tej podstawie następuje przekazanie danych do Centrali NFZ. Ta nieskomplikowana procedura pozwala, by dziecko znalazło się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i korzystało ze świadczeń opieki zdrowotnej (w tym leczenia szpitalnego) w ramach ubezpieczenia. Jeśli nie dokonamy zgłoszenia, za koszty leczenia będziemy musieli zapłacić sami.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dopełnienie formalności okazuje się bardzo ważne, ale równie istotny wydaje się poziom usług świadczonych w ośrodkach zdrowia. Niestety często zdarza się, że w szpitalach i przychodniach dochodzi do nieprawidłowości podczas podejmowania procedur medycznych. Jeśli stwierdzimy, że nasz maluch doznał jakiejkolwiek szkody z tym związanej, możemy domagać się odszkodowania za chorobę dziecka, błąd medyczny i spowodowany nim uszczerbek na zdrowiu.

Za takie niedopatrzenie uznaje się nieprawidłową diagnozę, wdrożenie złej terapii, aplikowanie niewłaściwych środków i leków, zakażenia, do jakich dochodzi w szpitalach na skutek niskiego poziomu higieny. Błędem jest ponadto zaniechanie, czyli sytuacja, w której nie podejmuje się koniecznych procedur, co doprowadza do powstania szkody (np. dziecka nie przyjmuje się do szpitala).

Skutkiem omyłek bywa konieczność ponownego wykonywania zabiegów, zbyt długi okres rekonwalescencji, brak spodziewanych rezultatów leczenia oraz dodatkowe koszty i wydatki. Niestety często nieprawidłowości pociągają za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje dla zdrowia i życia małego pacjenta. Wtedy należy rozważyć możliwość ubiegania się o odszkodowanie za chorobę dziecka.

Do rozpoczęcia postępowania najczęściej potrzebna okazuje się pełna dokumentacja z przebiegu leczenia. Szczegółowe informacje na temat badań, zabiegów, operacji i środków medycznych można uzyskać od szpitala w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Będą to wyniki, diagnozy, opisy, karty leczenia oraz nasze zgody na wdrożenie poszczególnych procedur.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy leczenie było prowadzone w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czy też odpłatnie możemy ubiegać się o należne odszkodowanie za chorobę dziecka. Co więcej, roszczenia dotyczące osób niepełnoletnich nie przedawniają się wcześniej niż po upływie 2 lat od daty osiągnięcia dorosłości, czyli 2 lata po 18. urodzinach.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.