• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Straty wyrządzane przez bobry (zdawałoby się dość niegroźne zwierzęta) są naprawdę poważnym problemem, który co roku daje się we znaki rolnikom i sadownikom. W niektórych regionach kraju zniszczenia są tak rozległe, że poszkodowani domagają się rekompensat. W kancelarii odszkodowawczej Comrade Law wielokrotnie prowadziliśmy sprawy dotyczące tej kwestii.

Statystyki podają, że obecnie na terenie naszego kraju żyje kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli gatunku gryzonia. Zwierzęta przyczyniają się do zniszczeń nie tylko w uprawach i na terenie gospodarstw, ale również w sadach na działkach, jak i na obszarach dzikich. Niestety najbardziej uciążliwe są straty w rolnictwie. Często działania bobrów pozbawiają właścicieli dochodu z plonów, marnując wysiłek wielomiesięcznej pracy i starań. Załamani rolnicy, którzy zwracają się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej Comrade Law, przyznają, że nie wiedzą, jak radzić sobie ze szkodnikami.

Bobry są bowiem gatunkiem częściowo chronionym i w niektórych okresach roku nie wolno ich zabijać. Liczebność populacji jest jednak naprawdę duża i w poszczególnych regionach zagraża nawet naturalnej równowadze ekosystemu. Niemniej niszczenie starodrzewu to znacznie mniejszy problem niż budowane tamy czy uszkadzane przez bobry wały. Skutkiem takiej aktywności zwierząt jest powtarzające się zalewanie pół i łąk oraz wzrost zagrożenia powodziowego.

Zdesperowani rolnicy chwytają się różnych sposobów, by poradzić sobie ze szkodnikami. Niektórzy uciekają się do niszczenia tam, jednak takie postępowanie jest niedopuszczalne i zabronione prawnie. Zazwyczaj okazuje się też zupełnie nieskuteczne, bo zwierzęta odbudowują żeremie. Z doświadczenia prawników pracujących w kancelarii odszkodowawczej Comrade Law wynika, że właściwie jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się walka o odszkodowanie za wyrządzone zniszczenia.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Rozpoczynając proces ubiegania się rekompensatę, trzeba przede wszystkim złożyć stosowny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z załączonymi dokumentami: wypisem z rejestru gruntów, fragmentem mapy ewidencyjnej, odpisem z ksiąg wieczystych, upoważnieniem od współwłaścicieli (jeśli tacy są), umową dzierżawy (jeśli teren jest dzierżawiony).

Kolejnym etapem jest ocena i szacowanie szkód. Oględzin dokonuje dyrektor parku narodowego (jeśli teren leżał w jego obrębie) lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Na podstawie jego opinii ustala się kwotę odszkodowania, która zostaje uwzględniona w protokole. Jeśli zaproponowana suma okazuje się za niska, można nie zgodzić się z opinią i wystąpić na drogę prawną. Wsparcia wówczas udzielą Państwu prawnicy z kancelarii odszkodowawczej Comrade Law.

Nie wszyscy poszkodowani wiedzą jednak, że rekompensata nie należy się, jeśli szkody powstały na gruntach udostępnionych przez Skarb Państwa, plonów nie uprzątnięto w określonym terminie (w ciągu 14 dni od daty zakończenia zbiorów danego gatunku roślin ustalonego dla wskazanego regionu) albo jeśli rolnik nie zgodził się w przeszłości na budowę zabezpieczeń i urządzeń chroniących przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.