• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Za błąd medyczny przepisy prawa cywilnego uznają takie postępowanie, które jest sprzeczne z aktualną nauką i wiedzą medyczną dostępną dla lekarza. Taka omyłka może dotyczyć zarówno określonego działania, które doprowadziło do niefortunnych skutków, jak i zaniechania, czyli niepodjęcia niezbędnych procedur medycznych. Najczęściej błędy medyczne to: błędy i zaniechania w diagnostyce i wyborze metody leczenia, nierzetelnie lub nieprawidłowo prowadzone zabiegi, błędy podczas operacji, używanie niesprawnego, uszkodzonego sprzętu, przepisywanie nieodpowiednich środków i leków, nieprawidłowa rehabilitacja, zaniedbania i niedopatrzenia w czasie opieki nad pacjentem przebywającym w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia.

Podstawą do wystąpienia o rekompensatę powinno być ustalenie, że działanie personelu medycznego było nieprawidłowe i niezgodne ze współcześnie dostępną wiedzą medyczną. Najprościej stwierdzić można, że o odszkodowanie za błędy medyczne powinny ubiegać się te osoby, które sądzą, że w czasie leczenia (szpitalnego, ale nie tylko) doszło do omyłki lub zaniedbania ze strony pracowników placówki medycznej, przez co zdrowie lub życie pacjenta zostało narażone na szkodę.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do odpowiedzialności może zostać pociągnięty sam lekarz, szersza grupa pracowników placówki medycznej lub cały podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (np. szpital, przychodnia). Najtrudniejsze przypadki to te, w których leczenie było podejmowane w różnych miejscach, a wyniki błędu medycznego ujawniają się dopiero po dłuższym czasie (np. o zakażeniu dowiadujemy się po roku od zakończenia leczenia). Wówczas zdarza się, że trudno ustalić, kiedy i gdzie doszło do fatalnej w skutkach pomyłki. Niemniej od kadry medycznej oczekuje się zachowania wyjątkowo wysokiego poziomu zaangażowania i profesjonalizmu, gdyż w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie. Z tego też powodu jakiekolwiek uchybienia, pomyłki lub zaniedbania (nawet te nieumyślne) oceniane są szczególnie dokładnie i rygorystycznie.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jeśli podejrzewamy jakiekolwiek nieprawidłowości, jest zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej z podejmowanego leczenia. W sprawach o odszkodowanie za błędy medyczne jest to jeden z najważniejszych, kluczowych elementów. Warto pamiętać, że szczegółowa dokumentacja pobytu szpitalnego to nie tylko karta informacyjna, czyli tzw. wypis, ale również gromadzone przez placówkę raporty z przeprowadzonych zabiegów, operacji i wykonywanych procedur medycznych, a także wyniki badań. Każdy pacjent ma prawo do wglądu we własną dokumentację medyczną oraz do uzyskania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, a placówka medyczna ma obowiązek udostępnienia takich danych.

W sytuacji, w której nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście doszło do błędu medycznego, możemy uzyskać potwierdzenie od specjalisty określonej dziedziny, najlepiej pracującego w innym ośrodku zdrowia. Oczywiście takie orzeczenie nie będzie miało statusu opinii biegłego sądowego (podczas ewentualnego postępowania trzeba będzie zlecić wykonanie takiej opinii), ale z pewnością da nam wgląd w sytuację i pozwoli określić, czy nasze podejrzenia są słuszne i czy mamy szansę na uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne.

Pomoc w przygotowaniu i zebraniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz wsparcie podczas walki o należną rekompensatę oferuje Państwu nasza kancelaria odszkodowawcza.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.