• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Schorzenia, do których doszło na skutek działania w miejscu pracy szkodliwych dla zdrowia czynników albo w związku ze sposobem, w jaki obowiązki służbowe były wykonywane, nazywa się chorobami zawodowymi. Wykaz tego typu dolegliwości znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2009 roku. W spisie tym znajdziemy między innymi choroby płuc i pylice, zatrucia, schorzenia narządu głosu i ruchu, przewlekłe schorzenia centralnego układu nerwowego, nowotwory złośliwe i inne.

Co istotne, choroba zawodowa może zostać zdiagnozowana nawet u byłych pracowników (i mogą oni ubiegać się o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej), jednak okres, jaki upływa od narażenia na czynniki szkodliwe do rozpoznania dolegliwości, nie powinien być dłuższy niż ustalony w przepisach. Dla poszczególnych schorzeń te terminy są różne.

Do najczęściej diagnozowanych chorób związanych z wykonywanym zawodem należą choroby gardła u nauczycieli, dolegliwości związane z kręgosłupem u pracowników budowlanych, choroby płuc u górników oraz choroby odzwierzęce rozpoznawane u weterynarzy.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub podejrzenia, że schorzenie powstało z powodu szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy, powinniśmy skorzystać ze specjalistycznej porady lekarza. Najpierw zostaniemy zapewne skierowani na badania z zakresu medycyny pracy. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, poradnia powiadomi okręgowego i sanitarnego inspektora pracy. Podobne procedury dotyczą byłych pracowników.

W kolejnym etapie inspektor wdroży specjalne postępowanie i zleci badania w jednostce orzeczniczej ZUS, która potwierdzi lub zakwestionuje wcześniejszą diagnozę. Poszkodowany zostanie poinformowany o decyzji pisemnie i na tej podstawie będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej.

Świadczenia tego typu wypłaca się z ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli choroba uniemożliwia dalszą pracę, poszkodowany otrzymuje zasiłek chorobowy, który przysługuje maksymalnie na 182 dni. Po tym czasie może uzyskać jeszcze świadczenie rehabilitacyjne (do 12 miesięcy), o ile nastąpiła poprawa i według lekarzy są szanse na wyleczenie.

Dodatkowo ubezpieczyciel wypłaca tzw. zasiłek wyrównawczy, jeśli wynagrodzenie pracownika zostało obniżone w związku z chorobą zawodową lub rentę, jeśli nastąpiła całkowita niezdolność do pracy.

Pracownik, który doznał długotrwałego (wyleczalnego, ale trwającego przynajmniej 6 miesięcy) lub trwałego, nierokującego poprawy uszczerbku na zdrowiu ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej. Zakres zaburzenia, uszkodzenia, dysfunkcji ustalany jest (w skali procentowej) przez komisję lekarską. Za każdy punkt procentowy przysługuje kilkaset złotych.

W najgorszych wypadkach, gdy dochodzi do śmierci z powodu choroby zawodowej, o rekompensatę może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (współmałżonek lub dzieci). Dzieciom przysługuje ponadto renta rodzinna.

Sprawy o odszkodowania z tytułu choroby zawodowej wymagają dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego i prawa pracy. Często są to dość skomplikowane postępowania, które angażują zarówno samego poszkodowanego, jak i jego rodzinę. Stąd też w takich sytuacjach często niezbędne okazuje się wsparcie profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.