• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Niejeden rolnik przekonuje się osobiście, jak dużym problemem i utrudnieniem bywa sąsiedztwo lasów położonych w pobliżu pól uprawnych, sadów albo samego gospodarstwa. Dzika zwierzyna przyczynia się do powstawania szkód w dojrzewających uprawach, jak i składowanych plonach rolnych. Niestety wielu właścicieli gruntów ornych nie orientuje się dokładnie w przepisach i normach dotyczących tzw. szkód łowieckich, sposobów ich szacowania i wypłaty ewentualnych odszkodowań w rolnictwie.

Koła łowieckie, które najczęściej są zarządcami lub dzierżawcami obwodów łowieckich, mają obowiązek rekompensowania strat poczynionych przez jelenie, dziki, łosie, sarny, daniele w uprawach rolnych oraz gromadzonych płodach.

Jeśli określony teren nie znajduje się w zasięgu obwodu łowieckiego albo został z niego wyłączony, to odpowiedzialność za szkody przejmuje Skarb Państwa. W takim wypadku oceną strat oraz wypłatą odszkodowania za szkody w rolnictwie zajmie się organ lokalny sprawujący nadzór nad danym obszarem: dyrekcja rezerwatu lub parku narodowego lub zarząd województwa.

Wyznaczaniem obwodów łowieckich zajmuje się sejmik, jednak ustawodawca odgórnie określił, że w skład takich stref nie wchodzą miasta, rezerwaty przyrody i parki narodowe, tereny zabudowane w celach handlowych, przemysłowych, gospodarczych, społecznych albo ze względu na kult religijny.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Warto wiedzieć również, że odszkodowanie za szkody w rolnictwie poczynione przez dzikie zwierzęta nie należy się, jeśli: plony nie zostały uprzątnięte w ciągu 14 dni od końca okresu zbioru danej odmiany w konkretnym regionie kraju, rolnik nie wyraził zgody na budowę specjalnych zabezpieczeń chroniących przed stratami powodowanymi przez dziką zwierzynę, plony złożono w kopce, stogi, sterty bezpośrednio w pobliżu lasu, grunt jest deputatem rolnym przydzielonym przez Skarb Państwa na obszarach leśnych, uprawa naruszała lub łamała podstawowe zasady agrotechniczne, straty były niewielkie (np. ich wartość wynosiła w przeliczeniu na 1 ha mniej niż 100 kg żyta).

Szacowanie szkód łowieckich odbywa się według określonej procedury. Jeśli nie wiemy, do kogo zwrócić się o rekompensatę, kto z koła łowieckiego jest uprawniony do szacowania strat, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy. Zgłoszenie szkody i wniosek o odszkodowanie trzeba złożyć w ciągu 7 dni w przypadku upraw rolnych i 14 dni, jeśli chodzi o sady.

Po wpłynięciu wniosku na teren uprawy zostanie wysłany przedstawiciel koła łowieckiego, który w obecności rolnika oceni i oszacuje poziom szkód. Jeśli poszkodowany poinformowany wcześniej o terminie oględzin nie stawi się na miejscu w określonym czasie, procedura i tak się odbędzie bez jego udziału. Szacowanie szkód przeprowadza się dwukrotnie – drugi raz po zbiorach. W sporządzonym po oględzinach protokole znajdują się informacje o rodzaju upraw, zakresie szkód, gatunku zwierzyny, która je wyrządziła, a także o proponowanej wysokości odszkodowania za straty w rolnictwie. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w tej sprawie, poszkodowany może domagać się należnej sumy na drodze sądowej.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.