• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Do szkód majątkowych dochodzi w wyniku różnego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak zalania, pożary, kradzieże, wypadki drogowe, zniszczenia mienia. Wszelkie uszczerbki w prawnie chronionych dobrach i interesach, a także korzyści, które utraciliśmy wraz ze zniszczeniem majątku, podlegają rekompensacie.

Odpowiedzialność za szkodę majątkową rozpatruje się na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego, co oznacza, że powstaje ona jako naturalny (bezpośredni lub pośredni) wynik niefortunnego zdarzenia.

Odszkodowania za szkody majątkowe powinny stanowić rekompensatę pełnego zakresu strat. Niestety na rynku firm ubezpieczeniowych panuje duża dowolność w interpretacji przepisów prawa i poszkodowani nieraz spotykają się z bezpodstawnym zaniżeniem wartości szkody albo nawet odmową wypłaty należnej rekompensaty. Niektóre firmy uciekają się nawet do zrzucania odpowiedzialności na poszkodowanego za powstanie szkody.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Właśnie dlatego, by uniknąć problemów z uzyskaniem adekwatnej sumy odszkodowania za szkody majątkowe, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia kancelarii odszkodowawczej. Pracujący w niej prawnicy oferują nie tylko fachowe doradztwo, ale też analizę zapisów w polisach i umowach z ubezpieczycielem, pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz podczas ubiegania się o należne pieniądze.

Pamiętajmy, że pierwszym najważniejszym krokiem podczas ubiegania się o odszkodowanie za szkody majątkowe jest zgłoszenie, że w ogóle do takiej sytuacji doszło. Niedopełnienie tej formalności w określonym terminie albo zbyt długie odciąganie zgłoszenia może sprawić, że ubezpieczyciel zarzuci nam, że złamaliśmy ogólne warunki ubezpieczenia. Oczywiście podczas zdarzeń losowych, takich jak zalania czy pożary, niektóre dokumenty ulegają zniszczeniu. Wówczas nie mamy, jak sprawdzić postanowień umowy. Dlatego szkodę warto zgłosić jak najszybciej. Większość towarzystw ubezpieczeniowych honoruje zgłoszenia telefoniczne i mailowe.

Następnie trzeba zadbać o zebranie dowodów. Zanim zaczniemy sprzątać, usuwać skutki zniszczeń i przywracać mieszkanie, posesję lub dom do dawnego stanu – zróbmy zdjęcia. Jeśli byli świadkowie nieszczęśliwego zdarzenia, poprośmy ich o napisanie oświadczeń albo przynajmniej ustalmy ich dane, by w razie konieczności zebrać relacje poświadczające zasadność naszych późniejszych roszczeń. Od przybyłych na miejsce funkcjonariuszy różnych służb uzyskajmy raporty – one również przydadzą się podczas ubiegania się o odszkodowanie.

Jeśli nie wykonamy zdjęć, nie zgromadzimy dowodów, to za jakiś czas trudno będzie nam przekonać ubezpieczyciela o swoich racjach. Towarzystwo ubezpieczeniowe może twierdzić, że celowo zawyżamy zakres strat, by wyłudzić jak najwyższe odszkodowanie za szkody majątkowe.

Ponadto niektóre firmy w umowach zastrzegają sobie, że oceny szkód może dokonać tylko rzeczoznawca. Jeśli w twojej polisie widniej taki zapis, lepiej nie sprzątaj domu, nie wynoś uszkodzonych mebli, nie remontuj pomieszczeń przed oględzinami. Natychmiastowe porządki mogą działać na niekorzyść poszkodowanego.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.