• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Odszkodowania Podlaskie Comradelaw

Kancelaria odszkodowawcza

Na terenie województwa podlaskiego codziennie mają miejsce zdarzenia drogowe. Podczas kraks i wypadków poszkodowanych zostaje wiele osób, spośród nich część umiera. Osoby poszkodowane to piesi i kierowcy, ale także pasażerowie samochodów, którzy nie zawsze wiedzą, że przysługuje im odszkodowanie. Jeżeli pasażera dotknęły szkody osobowe podczas jazdy samochodem (w województwie podlaskim lub innym), to odpowiedzialność ponosi właściciel samochodu. To z jego polisy OC będą wypłacane rekompensaty. Odstępstwem tutaj jest sytuacja, kiedy zderza się ze sobą dwa lub więcej pojazdów i to z winy jednego kierowcy. Wtedy odpowiedzialność spoczywa na sprawcy całego zdarzenia i na jego firmie ubezpieczeniowej.

Należy być świadomym tego, że kiedy przebiega przeciw sprawcy postępowanie karne, ale nie doszło jeszcze do uznania prawomocnego wyroku orzekającego o winie, to jest szansa na ustalenie odpowiedzialności cywilnej za spowodowany wypadek. Sprawa z firmą ubezpieczeniową może toczyć się niezależnie od sprawy sądowej, gdyż przesłanki cywilne są nieco inne niż przesłanki karne. Odszkodowanie może zostać więc przyznane nawet w sytuacji, kiedy sprawca zostaje uniewinniony.

Kancelaria odszkodowawcza Comradelaw

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy


NAPISZ DO NAS

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Nasza kancelaria pomoże Ci uzyskać rekompensatę zarówno od prywatnej firmy ubezpieczeniowej, jak i ośrodka medycznego, szpitala czy ZUS-u.

Jak należy zachować się bezpośrednio po wypadku? Przede wszystkim należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, udzielić pierwszej pomocy osobom rannym i poszkodowanym oraz wezwać pogotowie ratunkowe i inne służby. Warto pamiętać o poproszeniu policjantów o udostępnienie notatki służbowej, a kiedy to niemożliwe natychmiast, warto uzyskać informacje na temat posterunku, do którego można udać się w celu jej zdobycia. Warto pamiętać także o zanotowaniu numeru i nazwy ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa przez sprawcę, a także o zanotowaniu danych osobowych, winnego modelu i marki pojazdu oraz numeru rejestracyjnego.

Kiedy to wypadku (w województwie podlaskim lub innym) nie została wezwana karetka, ale po jakimś czasie uczestnicy wypadku zaczynają odczuwać jakiekolwiek symptomy, powinni oni udać się od razu do lekarza lub do placówki medycznej. Nie mogą być lekceważone nawet z pozoru drobne objawy, ponieważ mogą świadczyć o powstaniu urazu. Co więcej, podjęcie leczenia i zgromadzenie dokumentacji medycznej to niezbędne kroki do pozyskania należytego odszkodowania.

Odszkodowanie może być przyznane nawet pasażerom, który podróżowali samochodem razem ze sprawcą wypadku, jeżeli pasażer nie przyczynił się do powstania tego przykrego zajścia. Wielu osób, które pozostają w relacji ze sprawcą (jest to kolega lub krewny) nie chce dodatkowo obciążać go winą, i rezygnuje z roszczeń do rekompensaty. Taka postawa niestety nie jest słuszna, ponieważ w przypadku pojawienia się później komplikacji zdrowotnych, wszelkie koszty (leczenia, leków i rehabilitacji) będą musiały być pokryte z własnej kieszeni poszkodowanego. Tymczasem jeżeli pasażer podporządkował się wszelakim zasadom bezpieczeństwa (m. in. zapiął pasy), to ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty niezależnego i pełnego odszkodowania za doznane szkody.

ZGŁOŚ

Swoją sprawę!

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


NAPISZ DO NAS


Działamy na terenie
całej Polski.