• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Brak ostrożności, lekceważenie przepisów drogowych i nadmierna prędkość to główne przyczyny wypadków drogowych. Zazwyczaj najbardziej poszkodowani są tzw. niechronieni uczestnicy ruchu, czyli rowerzyści i piesi. Stanowią oni niemal połowę wszystkich ofiar niebezpiecznych sytuacji na drogach. Policyjne statystyki pokazują, że zdarzenia tego typu to właściwie codzienność. Co gorsze, konsekwencje są poważne, a obrażenia nierzadko ciężkie. Negatywne skutki dla zdrowia to stłuczenia, rozległe rany, złamania, urazy głowy i innych narządów, a niekiedy nawet śmiertelne uszkodzenia organizmu. Jeśli pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu, wówczas może starać się o należne odszkodowanie za potrącenie.

Niekiedy sami niechronieni użytkownicy ruchu drogowego przyczyniają się do zajścia. Niemniej przepisy prawa cywilnego jasno określają, że za szkody wyrządzone pieszym na zasadzie ryzyka odpowiada posiadacz pojazdu. Oznacza to, że tylko w nielicznych sytuacjach kierowca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za powstałe szkody. Takimi przesłankami są przede wszystkim: wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej oraz siła wyższa, która doprowadziła do wypadku. We wszystkich pozostałych okolicznościach to zmotoryzowany musi liczyć się z konsekwencjami zdarzenia. Co więcej, poszkodowany nie musi nawet udowadniać winy kierowcy, by uzyskać odszkodowanie za potrącenie. Rekompensatę może otrzymać, nawet jeśli przeciwko sprawcy toczy się postępowanie karne, a jego wynik nie został jeszcze rozstrzygnięty.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Uszczerbek na zdrowiu wywołany wypadkiem drogowym rekompensowany jest z polisy OC sprawcy. W zależności od rodzaju, ilości i zakresu obrażeń, a także czasu ich utrzymywania się określa się wysokość i typ świadczenia. Pod uwagę bierze się nie tylko cierpienia fizyczne, ale również krzywdy i straty moralne. Uszczerbek na zdrowiu szacuje się na podstawie dokumentacji medycznej przedstawionej przez poszkodowanego oraz z uwzględnieniem opinii lekarza orzecznika.

Odszkodowanie za potrącenie powinno zawierać również koszty poniesione na rzecz środków medycznych i leków, zabiegów i sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdów do placówek służby zdrowia, a nawet wydatki związane z dojazdem osób bliskich odwiedzających rannego w szpitalu. Jednak, by uzyskać pieniądze z tego tytułu, należy zebrać stosowną dokumentację, a więc faktury, rachunki, bilety, paragony i inne zaświadczenia.

Nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie udało się ustalić jego tożsamości albo nie miał wykupionej polisy OC, roszczenia poszkodowanego wciąż mogą zostać zaspokojone. Zdarzenia, do których doszło na terenie Polski, są rekompensowane w takiej sytuacji z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Instytucja ta wypłaca należne odszkodowanie za potrącenie, a następnie zwraca się do kierowcy (jeśli uda się go ustalić) o zwrot kosztów.

Pieniądze za szkody poniesione w wypadku ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić w ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku. Niestety często firmy zaniżają sumy i opóźniają terminy wypłat. Same sprawy o odszkodowanie za potrącenie też nie należą do najłatwiejszych, dlatego warto korzystać z pomocy profesjonalnych prawników. Takich specjalistów znajdziecie Państwo w kancelarii odszkodowawczej Comrade Law.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.