• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza

Dla wielu rolników i sadowników szkody łowieckie to naprawdę ważna kwestia. W ostatnich latach jest to problem, który nasila się ze szczególną intensywnością, gdyż niektórych gatunków dzikich zwierząt przybywa. Znaczny przyrost populacji notuje się zwłaszcza wśród dzików. Powodują one zniszczenia na terenach plantacji krzewów, polach uprawnych i w sadach. Odpowiedzialność za szkody powstałe w obwodzie łowieckim spoczywa na zarządcy lub dzierżawcy tego obszaru. W pozostałych przypadkach odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez dziki wypłaca Skarb Państwa, a konkretniej zarząd województwa.

Jeszcze na początku ubiegłego wieku dziki nie były w ogóle chronione. W wyniku takiej polityki ich populacja drastycznie spadła i w latach 30. liczyła zaledwie kilkanaście tysięcy sztuk. W połowie XX wieku we wschodnim i centralnym obszarze kraju trudno było spotkać przedstawiciela tego gatunku.

Objęcie tej odmiany zwierzyny łownej okresową ochroną sprawiło, że populacja szybko się odbudowała, a kilka lat temu osiągnęła nawet rekordowy poziom. Dzisiaj w określonych okresach roku wykonuje się planowy odstrzał dzików w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Niestety w okresie ochronnym odstrzał jest zabroniony, właśnie dlatego rolnicy i sadownicy uskarżają się na zniszczenia wyrządzone przez dziki. Szczególnie narażone są tereny umiejscowione w pobliżu lasów. Z nich zwierzęta przedostają się na obszary uprawne i buchtują, czyli ryją w ziemi, poszukując pożywienia w glebie (przede wszystkim pędraków). Dziki wdzierają się nawet na tereny ogrodzone, niszczą siatki, przejazdy, drzewa. Właściciele upraw mają związane ręce i właściwie jedyne, co mogą zrobić to starać się odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez dziki.

Z roku na rok rolnicy zgłaszają coraz więcej roszczeń. Rośnie bowiem areał upraw wyjątkowo atrakcyjnych dla dzików – to przede wszystkim pola ziemniaków i kukurydzy. Duża jest też liczba samych zwierząt. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że od początku wieku ich populacja wzrosła trzykrotnie. Nic dziwnego, że rolnicy zaczynają traktować dziki jak szkodniki.

Zasady dotyczące wypłaty odszkodowań za zniszczenia wyrządzone przez dziki reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 roku oraz ustawa o prawie łowieckim. Szkody należy w formie pisemnej zgłosić w czasie 3 dni (w przypadku sadów w ciągu 7 dni od chwili zauważenia) do właściwego koła łowieckiego, które zarządza lub dzierżawi obszar, na jakim doszło do strat. We wniosku trzeba podać gatunek zwierzyny grasującej na polach, łąkach lub w sadach oraz rodzaj zniszczonych upraw. W ciągu kilku dni (do 7 dni) przedstawiciele koła łowieckiego przyjadą na plantację i ocenią szkody. Po raz kolejny szacowanie odbywa się przed zbiorami. Na tej podstawie przygotowuje się protokół strat, który podpisuje zarówno rolnik, jak i prezes lub inny oddelegowany przedstawiciel koła łowieckiego.

Jeśli zaproponowana w protokole kwota odszkodowania jest za niska, nie zgadzamy się z szacunkami i nie możemy osiągnąć porozumienia, o odszkodowanie za starty wyrządzone przez dziki możemy też ubiegać się na drodze sądowej.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!Działamy na terenie
całej Polski.