• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Zielona Góra

odzyskiwanie odszkodowań w Zielonej Górze

Kancelaria odszkodowawcza to podmiot, który pomaga osobom poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń od firm ubezpieczeniowych, a także innych podmiotów, które są zobowiązane do likwidacji szkody. Za jej sprawą można ustalić sprawcę oraz odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe, którego powinnością jest wypłata odszkodowania. Osoba poszkodowana może liczyć na pomoc w analizie i zgłoszeniu roszczenia, a także w rozpoczęciu i prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem. Kancelaria odszkodowawcza prowadzi sprawy sądowe i dopełnia niezbędne czynności procesowe i formalności.

Kancelaria działa w imieniu osób, które zostały poszkodowane w wypadkach w pracy, gospodarstwie rolnym i na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a także w imieniu rodzin osób znajdujących się w stanie ciężkim oraz zmarłych na skutek nieszczęśliwego wypadku, np. w Zielonej Górze. Kancelaria może prowadzić także sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych oraz szkód rzeczowych i majątkowych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Nasza kancelaria udziela profesjonalnej pomocy w przypadku starań o rekompensatę, kiedy doszło do śmierci członka rodziny, powstania uszczerbku na zdrowiu lub jego rozstroju. W naszych działań zależy nam na pozyskaniu wysokiej rekompensaty, która będzie odpowiednia do wielkości uszkodzeń oraz strat. Ubiegamy się o roszczenia również w sytuacji, kiedy od niefortunnego wypadku minął pewien czas, a poszkodowany został zaniżone odszkodowanie lub kiedy jeszcze nie wnosił o nie.

Poszkodowany może pozyskać informacje na temat działań, które może podjąć po niefortunnym zdarzeniu i może dowiedzieć się, jak powinien udokumentować szkodę. Na tyle, ile możliwe, nasi prawnicy mogą pełnić rolę pełnomocników poszkodowanego i w imieniu klientów dopełniać niezbędnych formalności (oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia i zgody).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Zielonej Górze

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Zielona Góra

Jesteśmy skuteczni!

Prawnicy z naszej kancelarii doskonale orientują się w przepisach prawnych i wiedzą, gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty, aby stworzyć szansę na pozyskanie rekompensaty. Wsparcie specjalistów jest szczególnie ważne w przypadku rodzin, które zmagają się ze śmiercią bliskiego (zmarłego np. w Zielonej Górze) i trudno im samodzielnie podjąć odpowiednie kroki.

Pomoc jest udzielana poszkodowanym, którzy mają ciężkie obrażenia i są hospitalizowane, a także zaczęły ciężko chorować na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Długie leczenie i ciężka rehabilitacja, a także zły stan zdrowia często stają na drodze do efektywnego pozyskiwania odszkodowania. Wsparcie naszych prawników pozwala poszkodowanemu na spokojne kontynuowanie leczenia. Prawnicy przeanalizują każdą sprawę, wypełnią niezbędne formalności i wskażą, co można jeszcze zrobić.

ODSZKODOWANIA ZIELONA GÓRA KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.