• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Sopot

odzyskiwanie odszkodowań w Sopocie

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w dochodzeniu należytych roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania, zwróć się do kancelarii odszkodowawczej. Pomaga ona nawet w przypadkach niejasnych i trudnych ustalić winnego oraz odpowiedni zakład ubezpieczeń. Reprezentuje ona klientów, ocenia, analizuje i konkretyzuje roszczenie. Co więcej, inicjuje i uczestniczy w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową, a także prowadzi działania, które zmierzają do wypłaty świadczenia. Zadanie kancelarii to także dopełnianie formalności, wykonywanie czynności procesowych i prowadzenie spraw w sądzie.

 

Pomoc mogą uzyskać osoby bezpośrednio poszkodowane w wypadkach w pracy, gospodarstwie rolnym, wypadkach komunikacyjnych i na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a także rodziny osób znajdujących się w ciężkim stanie lub osób zmarłych (np. w wypadku w Sopocie). Kancelaria prowadzi także sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych oraz szkodami majątkowymi i rzeczowymi.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Pomoc specjalistyczna jest udzielana w sytuacji starań o odszkodowanie, kiedy doszło do uszczerbku na zdrowiu, jego rozstroju lub śmierci członka rodziny. W każdym przypadku kancelaria odszkodowawcza stara się, aby odszkodowanie było możliwie jak najwyższe i odpowiednie do wielkości krzywdy i strat. Do kancelarii mogą zgłaszać się osoby, które jakiś już czas temu doznały szkody i nie wnosiły o wypłatę odszkodowania lub przyznane im odszkodowanie zostało zaniżone.

 

Pracownicy naszej kancelarii udzielą również informacji na temat tego, jakie czynności powinny zostać podjęte zaraz po wypadku oraz jak udokumentować szkodę. Na tyle, ile to możliwe, mogą występować w roli pełnomocników i realizować niezbędne formalności (po wcześniejszej zgodzie i upoważnieniu).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Sopocie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Sopot

Jesteśmy skuteczni!

Pracownicy mają bardzo dobrą wiedzę na temat przepisów prawnych i wiedzą, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty, aby można było uzyskać odszkodowanie. Takie wsparcie to kwestia szczególnie ważna w przypadku, gdy rodzina przeżywa żałobę po śmierci członka rodziny (zmarłego np. w wypadku w Sopocie) i nie jest w stanie podjąć odpowiednie kroki we własnym zakresie.

Podobnie w przypadku osób poważnie chorych, hospitalizowanych i chorujących przewlekle na skutek niefortunnego zdarzenia. Długie leczenie, rehabilitacja i słaby stan zdrowia stoją często na drodze do skutecznego dochodzenia roszczeń. Wsparcie kancelarii w takiej sytuacji stwarza możliwość dokończenia leczenia. Profesjonaliści pamiętają o niezbędnych kwestiach, oceniają i analizują sprawę. Dodatkowo, wskazują na dodatkowe działania mogące pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

ODSZKODOWANIA SOPOT KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.