• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Piotrków Trybunalski

odzyskiwanie odszkodowań w Piotrkowie Trybunalskim

Poszkodowani, którzy potrzebują pomocy w uzyskaniu należytych im roszczeń od firm ubezpieczeniowych i podmiotów zobligowanych do wypłaty rekompensaty, powinny zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej. Oferuje ona pomoc w ustaleniu sprawcy i stosownej firmy ubezpieczeniowej. Prowadzi działania reprezentując klienta, analizują, uszczegóławiając i zgłaszając roszczenie. W zakresie jej działań jest również rozpoczęcie i prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, dopełnianie niezbędnych formalności i prowadzenie spraw sądowych.

Kancelaria odszkodowawcza służy pomocą wszystkim osobom, które zostały poszkodowane na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy czy gospodarstwie rolnym, a także na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Pomoc mogą uzyskać również rodziny osób, które są w stanie krytycznym lub zmarły na skutek nieszczęśliwego wypadku np. w Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, wyrządzenia szkód majątkowych i rzeczowych, także można zwracać się o wsparcie.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Kancelaria odszkodowawcza oferuje profesjonalną pomoc z zakresu ubiegania się o odszkodowanie w sytuacji, kiedy doszło do rozstroju zdrowia, powstania uszczerbku na zdrowiu czy śmierci członka rodziny. Podmiot ten dokłada wszelkich starań, aby kwota rekompensaty była jak najwyższa i adekwatna do powstałych strat i uszkodzeń. Pomoc można uzyskać również w przypadku, kiedy upłynęło kilka lat od niefortunnego zdarzenia, a poszkodowany nie wnosił jeszcze o przyznanie odszkodowania lub wnosił, ale rekompensata została zaniżona.

Profesjonaliści z kancelarii odszkodowawczej ochoczo udzielają wskazówek i informacji na temat tego, jakie działa należy dokonać po niefortunnym zdarzeniu i w jaki sposób udokumentować szkodę. Dodatkowo, profesjonaliści mogą występować w roli pełnomocników i zrealizować za poszkodowanego wymagane formalności (oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia i zgody).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Piotrkowie Trybunalskim

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Piotrków Trybunalski

Jesteśmy skuteczni!

Eksperci z naszej kancelarii bardzo dobrze orientują się w kwestiach przepisów prawnych i wiedzą, kiedy i gdzie trzeba złożyć dokumenty, aby stworzyć szansę na przyznanie rekompensaty. Pomoc profesjonalistów jest szczególnie ważna w przypadkach, kiedy to rodzina zmaga się ze śmiercią członka rodziny (zmarłego na skutek wypadku np. w Piotrkowie Trybunalskim) i nie może samodzielnie podjąć odpowiednie kroki.

Podobnie jest w przypadku osób, które przebywają w szpitalu, doznały ciężkich obrażeń ciała lub zaczęły przewlekle chorować na skutek wypadku. Dzięki wsparciu kancelarii odszkodowawczej możliwe jest bezstresowe kontynuowanie terapii, ponieważ to nasi pracownicy dbają o wszystkie kwestie, analizują i oceniają przypadek. Profesjonaliści dodatkowo zwracają uwagę na działania, które mogą przybliżyć daną osobę do uzyskanie jeszcze wyższego odszkodowania.

ODSZKODOWANIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.