• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Ostrowiec Świętokrzyski

odzyskiwanie odszkodowań w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kancelaria odszkodowawcza to podmiot, który pomaga poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli oraz innych podmiotów zobowiązanym do likwidacji szkody. Dzięki jej pomocy możliwe jest ustalenie sprawcy i odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego, również w sytuacjach, które są trudne i niejasne. Poszkodowany może uzyskać pomoc także w analizie i zgłoszenia roszczenia. Kancelaria może rozpocząć i uczestniczyć w negocjacjach. Jeżeli potrzeba, może prowadzić dalsze postępowanie i podjąć czynności, które pomogą w uzyskaniu rekompensaty. Można powierzyć jej również prowadzenie spraw sądowych, dopełnianie czynności procesowych oraz formalności.

Kancelaria reprezentuje osoby bezpośrednio poszkodowane w wypadkach w pracy, gospodarstwie rolnym, w wypadkach komunikacyjnych i na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a także osoby przebywające w stanie krytycznym i zmarłe na skutek nieszczęśliwego wypadku, np. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zakres działań wpisują się również sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych oraz szkód majątkowych i rzeczowych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Nasza kancelaria odszkodowawcza służy specjalistyczną pomocą w staraniu się o rekompensatę, kiedy ma miejsce uszczerbek na zdrowiu, jego rozstrój lub zgon członka rodziny. W naszych działaniach staramy się zawsze o wywalczenie wysokiej kwoty odszkodowania, która będzie adekwatna do rozmiaru strat i uszkodzeń. Dochodzimy roszczeń także w przypadkach, kiedy minął pewien czas od zdarzenia, a poszkodowany uzyskał zaniżoną rekompensatę lub w ogóle się o nią jeszcze nie ubiegał.

Osoba poszkodowana może liczyć na uzyskanie informacji na temat działań, które powinien podjąć po nieszczęśliwym wypadku i dowie się, w jaki sposób najlepiej udokumentować szkodę. Na tyle, ile jest to możliwe, nasza firma może występować w roli pełnomocników i w imieniu klientów wypełniać niezbędne formalności (oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody i upoważnienia).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Ostrowcu Świętokrzyskim

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Ostrowiec Świętokrzyski

Jesteśmy skuteczni!

Eksperci z naszej firmy bardzo dobrze znają się na przepisach prawnych i wiedzą, kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty, aby uzyskać rekompensatę. Pomoc naszych specjalistów jest szczególnie ważna w sytuacji, kiedy rodzina zmaga się ze śmiercią jej członka (zmarłego np. w Ostrowcu Świętokrzyskim) i ma ograniczoną zdolność do podjęcia samodzielnie odpowiednich kroków.

Wsparcie udzielane jest także osobom z ciężkimi obrażeniami, które są hospitalizowane i zaczęły przewlekle chorować na skutek wypadku. Ciężka rehabilitacja i długotrwałe leczenie oraz słaba kondycja zdrowotna stoją często na drodze do efektywnego pozyskiwania rekompensat. Pomoc naszych prawników stwarza możliwość spokojnego kontynuowania leczenia. Prawnicy analizują każdy przypadek, wypełniają niezbędne formalności oraz wskazują, co dodatkowo można jeszcze zrobić.

ODSZKODOWANIA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.