• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Opole

odzyskiwanie odszkodowań w Opolu

Podmioty, które pomagają Państwu w dochodzeniu przysługujących roszczeń od zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów zobowiązanych do likwidacji szkody, to kancelarie odszkodowawcze. Pomagają ustalić sprawcę także w przypadku spornych kwestii i nieklarownych, a także pomagają wskazać odpowiedni zakład ubezpieczeń, który ma wypłacić rekompensatę. Firma w imieniu klientów uszczegóławia, precyzujemy i dokonuje zgłoszenia roszczeń. Rozpoczyna i uczestniczy w negocjacjach z ubezpieczycielem. Jeżeli jest taka potrzeba, prowadzi czynności i dalsze postępowanie, które przybliża do uzyskania rekompensat. Prowadzenie spraw sądowych, dopełnianie formalności i przygotowanie dokumentów także jest w jej zakresie.

Pracujemy w imieniu osób, które zostały poszkodowane na skutek błędu lekarskiego, w wypadku w pracy, gospodarstwie rolnym, wypadku komunikacyjnym, a także w imieniu osób, których bliska osoba zmarła na skutek niefortunnego wypadku, np. wypadku samochodowego (np. w Opolu), a także osób znajdujących się w stanie krytycznym. Dopominamy się o prawo do rekompensat za naruszenie dóbr osobistych, prowadzimy sprawy z zakresu szkód rzeczowych i majątkowych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Gwarantujemy fachowe wsparcie prawne w kwestii ubiegania się o odszkodowanie, kiedy ma miejsce śmierć członka rodziny, uszczerbek na zdrowiu bądź jego rozstrój. W każdym przypadku chcemy pozyskać jak najwyższe odszkodowanie, które odpowiada wielkości szkody i powstałej krzywdy. Pracujemy również nad sprawami w przypadku, kiedy minęło kilka lat od zdarzenia, a poszkodowana osoba nie ubiegała się o wypłatę odszkodowania lub otrzymała zaniżone świadczenie.

Specjaliści z naszej firmy udzielają informacji i porad na temat czynności, które trzeba podjąć po zaistnieniu niefortunnego zdarzenia oraz wskazują, jak udokumentować szkodę. W takim stopniu, jaki jest możliwy, występujemy jako pełnomocnik poszkodowanej osoby i realizujemy za nią niezbędne formalności (naturalnie po wcześniejszej zgodzie i upoważnieniu).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Opolu

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Opole

Jesteśmy skuteczni!

Specjaliści z kancelarii odszkodowawczej mają wiedzę na temat przepisów prawa, dobrze orientują się, gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy złożyć, aby możliwe było uzyskanie rekompensaty. Takie wsparcie jest szczególnie doceniane przez osoby znajdujące się w trudnych momentach, kiedy borykają się z utratą bliskiej osoby (zmarłą np. w wypadku samochodowym w Opolu) i nie mogą samodzielnie podjąć odpowiednich kroków prawnych.

Podobnie jest w sytuacji osób przebywających w szpitalu, ciężko rannych i chorujących przewlekle na skutek niefortunnego wypadku. Kiepski stan zdrowia, długa terapia i rehabilitacja mogą bardzo ograniczyć zdolność do starania się o uzyskanie rekompensaty. Za sprawą naszej pomocy poszkodowany może bez stresu kontynuować terapię, gdyż nasi pracownicy pamiętają o kluczowych kwestiach, z wprawą analizują każdy przypadek i pokazują, jakie działania można podjąć dodatkowo, aby zwiększyć szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania.

ODSZKODOWANIA OPOLE KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.