• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Nowy Sącz

odzyskiwanie odszkodowań Nowy Sącz

Osoby poszkodowane, które chciałyby uzyskać pomoc z zakresu dochodzenia należytych roszczeń od firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty rekompensaty, mogą zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej. Jej zadaniem jest ustalenie sprawcy i konkretnej firmy ubezpieczeniowej. W imieniu klienta prowadzi działa opierające się na analizie, uszczegółowieniu i zgłoszeniu roszczenia. W zakresie jej działań jest również inicjacja i prowadzenie negocjacji z firmą ubezpieczeniową, dopełnianie formalności czy prowadzenie spraw sądowych.

 

Do kancelarii odszkodowawczej mogą przychodzić wszystkie osoby, które doznały szkód na skutek błędu w sztuce lekarskiej, wypadku w pracy, gospodarstwie rolnym, wypadku samochodowego oraz rodziny osób znajdujących się w stanie krytycznym i zmarłych na skutek niefortunnego wypadku np. w Nowym Sączu. Kancelaria odszkodowawcza może pomóc także w przypadku szkód majątkowych i rzeczowych oraz naruszania dóbr osobistych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Kancelaria odszkodowawcza może pomóc wywalczyć odszkodowanie, kiedy doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu, jego rozstroju lub do śmierci członka rodziny. Podmiot ten ubiega się o jak najwyższe odszkodowanie, które będzie odpowiednie do strat i uszkodzeń. Zgłaszać mogą się także osoby, w przypadku których upłynęło kilka lat niefortunnego zdarzenia i nie starały się one jeszcze o rekompensatę lub starały, ale przyznano im zaniżone odszkodowanie.

 

Eksperci z kancelarii odszkodowawczej z chęcią udzielają wskazówek i informacji dotyczących tego, jakie działania należy dokonać po nieszczęśliwym zdarzeniu i jak należy udokumentować szkodę. Co więcej, eksperci mogą pełnić rolę pełnomocników i za osobę poszkodowaną dopełnić formalności (naturalnie po wcześniejszym uzyskaniu zgody i upoważnienia).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Nowym Sączu

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Nowy Sącz

Jesteśmy skuteczni!

Eksperci z naszej kancelarii orientują się doskonale w przepisach prawnych i mają wiedzę na temat tego, kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty, aby możliwe było pozyskanie rekompensaty. Wsparcie profesjonalistów jest niezbędne szczególnie w sytuacji osób, które muszą borykać się ze śmiercią członka rodziny (zmarłego np. na skutek wypadku w Nowym Sączu) i nie są w stanie podjąć samodzielnie odpowiednie kroki.

Sytuacja podobnie się przedstawia w przypadku, kiedy to osoba poszkodowana jest hospitalizowana, doznała poważnych obrażeń ciała lub na skutek wypadku zaczęła przewlekle chorować. Dzięki wsparciu naszych profesjonalistów osoba może bez stresu kontynuować leczenie, ponieważ to nasi profesjonaliści dopilnują wszelakich kwestii, zanalizują i ocenią przypadek. Co więcej, nasi pracownicy dodatkowo zwrócą uwagę na to, jakie działania można podjąć w celu uzyskania jeszcze wyższej rekompensaty.

ODSZKODOWANIA NOWY SĄCZ KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.