• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Mysłowice

odzyskiwanie odszkodowań w Mysłowicach

Osoby, które chciałyby dochodzić należytych im roszczeń od zakładów ubezpieczeń i pozostałych podmiotów zobowiązanych do wypłaty rekompensaty, mogą zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej. Wspierają one w namierzeniu winnego i towarzystwa ubezpieczeniowego oraz działają w imieniu klienta, analizują i uszczegóławiają roszczenie. Do tego rozpoczynają i prowadzą negocjacje towarzystwem ubezpieczeniowym, dopełniają niezbędne formalności i prowadzą sprawy sądowe.

 

Drzwi do kancelarii odszkodowawczej otwarte są dla wszystkich poszkodowanych, którzy doznały szkód na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym, pracy, wypadku komunikacyjnym, na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Otwarte są także dla rodzin osób, które przebywają w stanie krytycznym lub zmarły na skutek nieszczęśliwego wypadku np. w Mysłowicach. Kancelarie odszkodowawcze prowadzą także działania z zakresu odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych, szkody rzeczowe i majątkowe.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Kancelaria odszkodowawcza oferuje profesjonalną pomoc z zakresu ubiegania się o rekompensatę w przypadku, kiedy doszło do rozstroju zdrowia, powstania na nim uszczerbku czy do zgonu członka rodziny. Kancelaria odszkodowawcza dokłada wszelkich starań, aby rekompensata była jak najwyższa i adekwatna do powstałych strat i uszkodzeń. Podejmuje działania również w przypadku, kiedy kiedy upłynęło kilka lat od niefortunnego zdarzenia, a poszkodowany nie ubiegał się jeszcze o wypłatę odszkodowania lub przyznano rekompensatę, która została zaniżona.

 

Pracownicy kancelarii odszkodowawczej ochoczo informują, co należy zrobić po nieszczęśliwym zdarzeniu i w jaki sposób należy udokumentować szkodę. Dodatkowo mogą także występować w roli pełnomocnika i za osobę poszkodowaną dokonywać wszelakich formalności (rzecz jasna po uprzednim uzyskaniu upoważnienia i zgody).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Mysłowicach

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Mysłowice

Jesteśmy skuteczni!

Pracownicy naszej kancelarii znają się w dużym stopniu na przepisach prawnych i wiedzą, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby została przyznana rekompensata. Pomoc naszej kancelarii jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy rodzina zmaga się ze śmiercią bliskiego (zmarłego na skutek np. wypadku w Mysłowicach) i nie jest w stanie podjąć samodzielnie odpowiednie kroki.

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku osób, które są hospitalizowane, doznały poważnych obrażeń ciała lub chorują na przewlekłe dolegliwości na skutek wypadku. Dzięki wsparciu ekspertów osoba poszkodowana może spokojnie kontynuować leczenie, ponieważ to eksperci pilnują wszelakich kwestii, analizują i oceniają przypadek. Dodatkowo, nasi pracownicy, zwracają uwagę na to, jakie działania można podjąć w celu uzyskania jeszcze wyższej kwoty odszkodowania.

ODSZKODOWANIA MYSŁOWICE KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.