• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Lublin

odzyskiwanie odszkodowań w Lublinie

Podmiotem, który pomaga Państwu w dochodzeniu przysługujących roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów zobligowanych do likwidacji szkody, jest kancelaria odszkodowawcza. Pomaga ona namierzyć winnego i właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe, które powinno wypłacić odszkodowanie także w niejasnych i spornych przypadkach. W imieniu swoich klientów konkretyzuje, skrupulatnie analizuje i zgłasza roszczenia. Firma uczestniczy również w negocjacjach z ubezpieczycielem, prowadzi również dalsze czynności i postępowanie, które ma na celu uzyskanie odszkodowania. Czynności procesowe, prowadzenie spraw sądowych i przygotowanie dokumentów nie są również obce kancelarii.

 

Działamy reprezentując osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, pracy, gospodarstwie rolnym, na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a także reprezentując rodziny osób w stanie krytycznym i bliskich zmarłego na skutek tragicznego zdarzenia, np. wypadku w Lublinie. Ubiegamy się o prawo do rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych, prowadzimy sprawy związane ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Gwarantujemy udzielenie fachowej pomocy prawnej w staraniu się o rekompensatę, kiedy doszło do śmierci członka rodziny, rozstroju lub uszczerbku na zdrowiu. Zawsze ubiegamy się o wysokie rekompensaty, które są adekwatne do powstałych szkód, uszkodzeń i wymiary krzywdy. Dochodzimy roszczeń również w przypadku, kiedy minęło już parę lat od zdarzenia, a poszkodowany nie starał się jeszcze o pieniądze lub starał się, ale otrzymał zaniżone świadczenie.

 

Eksperci pracujący w naszej firmie udzielają porad i informacji dotyczących tego, jakie czynności powinny być podjęte po niefortunnym zdarzeniu oraz jak udokumentować powstałą szkodę. W możliwym zakresie występujemy jako pełnomocnik osoby poszkodowanej i realizujemy za nią niezbędne formalności (po uzyskaniu zgody i upoważnienia rzecz jasna).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Lublinie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Lublin

Jesteśmy skuteczni!

Fachowcy z kancelarii odszkodowawczej w dobrym stopniu orientują się w na przepisach prawa i wiedzą, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, aby dostać wypłatę świadczenia. Ich wsparcie zdaje się być bardzo cenne, szczególnie w trudnych chwilach, kiedy familia spiera się ze stratą członka rodziny (zmarłego np. na skutek wypadku w Lublinie) i we własnym zakresie nie jest w stanie podjąć kroki prawne.

Podobnie wygląda to w przypadku hospitalizowanych, rannych i przewlekle chorych na skutek nieszczęśliwego wypadku. Słaby stan zdrowia, długotrwała terapia i rehabilitacja znacznie ograniczają możliwości ubiegania się o pozyskanie odszkodowania. Dzięki naszej pomocy możliwe jest bezstresowe kontynuowanie terapii, fachowcy będą pamiętać o niezbędnych kwestiach i profesjonalnie zanalizują każdą sprawę i wskażą, jakie działania można podjąć dodatkowo, aby pomogły uzyskać wypłatę wyższego świadczenia.

ODSZKODOWANIA LUBLIN KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.