• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Krosno

odzyskiwanie odszkodowań w Krośnie

Osoby poszkodowane, które starają się o należne roszczenia od zakładów ubezpieczeń i podmiotów zobowiązanych do wypłaty świadczeń, mogą skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Wsparcie może być udzielane także w przypadkach nieklarownych i trudnych, kiedy to trudno namierzyć winnego i odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe. Kancelaria działając w imieniu klientów analizuje, precyzuje i zgłasza roszczenia, może ponadto rozpoczynać i prowadzić negocjacje. W zakres działań kancelarii odszkodowawczej wchodzi również prowadzenie spraw w sądzie, realizowanie formalności, czynności procesowych oraz dopełnianie formalności.

 

Kancelaria działa w imieniu osób bezpośrednio poszkodowanych w wypadkach w pracy, gospodarstwie rolnym, wypadkach komunikacyjnych, wypadkach na skutek błędu lekarskiego oraz w imieniu rodzin osób przebywających w stanie ciężkim lub zmarłych (np. w wypadku drogowym w Krośnie). Ubiega się także o prawo do odszkodowania za powstałe szkody majątkowe, rzeczowe i naruszenie dóbr osobistych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Nasza kancelaria odszkodowawcza służy pomocą prawną w staraniu o rekompensatę, kiedy to doszło do uszczerbku na zdrowiu, jego rozstroju lub zgonu członka rodziny. W przypadku każdej sprawy dokładamy wielu starań, aby kwota odszkodowania była jak najbardziej wysoka i odpowiednia do wielkości strat, krzywdy i uszkodzeń. Prowadzimy również sprawy w przypadku których upłynęło już parę lat od zdarzenia, a poszkodowany uzyskał rekompensatę, która została zaniżona lub w ogóle jeszcze się o nią nie ubiegał.

 

Pracownicy naszej kancelarii udzielają także informacji i porad na temat tego, jakie czynności należy podjąć po niefortunnym zdarzeniu i w jaki sposób należy udokumentować szkodę. W stopniu, w jakim umożliwia to prawo, występują w roli pełnomocników osób poszkodowanych i w ich imieniu realizują niezbędne formalności (oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody i upoważnienia).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Krośnie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Krosno

Jesteśmy skuteczni!

Nasi eksperci w dobrym stopniu orientują się w przepisach prawa i wiedzą, kiedy, gdzie należy złożyć i jakie dokumenty, aby można było uzyskać odszkodowanie. Ich wsparcie jest szczególnie ważne w sytuacji, kiedy pogrążona w smutku rodzina zmierza się ze zgonem członka rodziny (zmarłej na skutek wypadku np. w Krośnie) i nie może we własnym zakresie dopełniać formalności.

Kancelaria służy swoją pomocą również osobom poważnie rannym, hospitalizowanym i chorującym na przewlekłe schorzenia na skutek wypadku. Długookresowe leczenie, rehabilitacja i słaba kondycja zdrowia często stają się przeszkodą w dochodzeniu roszczeń. Pomoc kancelarii odszkodowawczej stwarza szansę w takim przypadku na kontynuowanie leczenia. Eksperci pamiętają o istotnych kwestiach, oceniają fachowo, analizują i wskazują na dodatkowe działania, które mogą pomóc wywalczyć wysokie odszkodowanie.

ODSZKODOWANIA KROSNO KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.