• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Kraków

odzyskiwanie odszkodowań w Krakowie

Kancelaria odszkodowawcza pomaga osobom poszkodowanym w pozyskaniu należytych im roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych oraz podmiotów, które są zobowiązane do likwidacji szkody. Na jej wsparcie mogą liczyć również osoby znajdujące się w trudnych i wątpliwych sytuacjach, kiedy to dzięki kancelarii można namierzyć winnego i odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe. W imieniu klientów kancelaria odszkodowawcza analizuje, uszczegóławia i zgłasza roszczenia. Ponadto rozpoczyna i bierze udział w negocjacjach z ubezpieczycielem oraz prowadzi dalsze działania, które mają na celu pozyskanie świadczenia. Zadaniem kancelarii odszkodowawczej jest również dopełnianie niezbędnych formalności, wykonywanie czynności procesowych oraz prowadzenie spraw sądowych.

 

Kancelaria odszkodowawcza reprezentuje bezpośrednio poszkodowanych, którzy doznali szkód w wypadkach przy pracy, gospodarstwie rolnym, wypadkach komunikacyjnych, na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Reprezentuje również osoby przebywające w stanie ciężkim oraz rodziny osób, które zmarły (np. w wypadku w Krakowie). Kancelaria zajmuje się również sprawami naruszenia dóbr osobistych oraz szkód rzeczowych i majątkowych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w staraniu się o rekompensatę, kiedy ma miejsce uszczerbek na zdrowiu, jego rozstrój, śmierć członka rodziny. Za każdym razem ubiegamy się o to, aby odszkodowanie było możliwie najwyższej i adekwatne do rozmiary krzywdy, strat i uszkodzeń. Do kancelarii mogą zgłaszać się osoby, które już jakiś czas temu doznały szkody i nie wnosiły o wypłatę świadczeń, lub wnosiły, ale suma przyznanej rekompensaty była zaniżona.

 

Profesjonaliści z naszej kancelarii udzielają również informacji i porad na temat tego, jakie czynności należy podjąć po wypadku i w jaki sposób najlepiej udokumentować szkodę. Na tyle, na ile pozwala na to prawo, pełnią rolę pełnomocników poszkodowanych i w ich imieniu realizują niezbędne formalności (oczywiście po wcześniejszym upoważnieniu i zgodzie poszkodowanego).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Krakowie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Zamość

Jesteśmy skuteczni!

Eksperci z naszej kancelarii w bardzo dobrym stopniu orientują się w przepisach prawnych i wiedzą, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty, aby umożliwić pozyskanie odszkodowania. Taka pomoc jest szczególnie ważna i bezcenna w przypadku, kiedy umiera członek rodziny (np. w wypadku w Krakowie), a pogrążeni bliscy nie są w stanie podjąć odpowiednie kroki.

Podobnie przedstawia się sprawa z osobami poważnie chorymi, przebywającymi w szpitalu i chorującymi przewlekle na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Długoterminowe leczenie, rehabilitacja i słaba kondycja, często stają na drodze do dochodzenia roszczeń. Pomoc kancelarii w takim przypadku umożliwia spokojne kontynuowanie terapii. Eksperci będą pamiętać o wszelakich kwestiach, oceniają i zanalizują dany przypadek. Co więcej, wskażą na dodatkowe działania, które mogą pomóc w pozyskaniu odszkodowania.

ODSZKODOWANIA KRAKÓW KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.