• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Gniezno

odzyskiwanie odszkodowań w Gnieźnie

Firmami, które pomagają osobom poszkodowanym w dochodzeniu należytych im roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania, są kancelarie odszkodowawcze. Wspierają w ustaleniu sprawcy i zakładu ubezpieczeń, którzy powinni wypłacić świadczenie, a także inicjują i rozpoczynają negocjacje z ubezpieczycielem także w Gnieźnie. Jeżeli trzeba, kancelaria odszkodowawcza prowadzi dalsze czynności i postępowanie, co zmierza do pozyskania rekompensaty. Dodatkowo, kancelaria może prowadzić sprawy sądowe, dopełniać niezbędne formalności i czynności procesowe.

 

Na pomoc kancelarii odszkodowawczej mogą liczyć osoby, które są bezpośrednio poszkodowane w wypadkach w gospodarstwie rolnym, w pracy i na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a także rodziny osób, które przebywają w stanie krytycznym lub zmarły na skutek nieszczęśliwego wypadku np. w Gnieźnie. Kancelaria odszkodowawcza walczy o pozyskanie rekompensaty za szkody majątkowe, rzeczowe oraz za naruszenie dóbr osobistych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Kancelaria odszkodowawcza zapewnia pomoc z zakresu ubiegania się o rekompensatę w przypadku, kiedy ma miejsce rozstrój zdrowia lub zgon członka rodziny. W każdym przypadku działania kancelarii mają na celu wywalczenie jak najwyższej kwoty rekompensaty, która będzie odpowiednia do rozmiaru doznanej krzywdy. Kancelaria odszkodowawcza może ubiegać się o roszczenia w sytuacji, kiedy od czasu zdarzenia upłynęło parę lat, a osoba poszkodowana nie wnosiła jeszcze o odszkodowanie lub wnosiła, ale kwota została zaniżona.

 

Prawnicy z naszej kancelarii dysponują wiedzą na temat czynności, które należy wykonać po nieszczęśliwym zdarzeniu i sposobu, w jaki należy udokumentować szkodę. W takim stopniu, jaki jest możliwy, mogą występować w roli pełnomocników poszkodowanych i w jej imieniu realizować wszelkie formalności (oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody i upoważnienia).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Gnieźnie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Gniezno

Jesteśmy skuteczni!

Nasi eksperci doskonale orientują się w przepisach prawnych i wiedzą, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, aby pozyskać rekompensatę. Pomoc prawników jest szczególnie ważna w ciężkich sytuacjach, kiedy to pogrążona w smutku rodzina zmarłego (np. z Gniezna) nie jest w stanie podjąć odpowiednie kroki we własnym zakresie.

Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku osób, które cierpią na choroby przewlekłe nabyte na skutek nieszczęśliwego wypadku, są hospitalizowane i poważnie ranne. Długa terapia i słaby stan zdrowia są przeszkodą w prowadzeniu samodzielnych działań zmierzających do uzyskania rekompensaty. Wsparcie profesjonalistów w tej sytuacji pozwala na spokojne kontynuowanie terapii. Dopilnują oni wszystkich niezbędnych kwestii, zanalizują każdą sprawę i wskażą, jakie działania można dodatkowo podjąć.

ODSZKODOWANIA GNIEZNO KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.