• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Gliwice

odzyskiwanie odszkodowań w Gliwicach

Kancelaria odszkodowawcza pomaga poszkodowanym w dochodzeniu należytych roszczeń od firm ubezpieczeniowych i pozostałych podmiotów, które mają za zadanie zlikwidować szkodę. Wspiera ona w ustaleniu winnego oraz odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej, która zobligowana jest do wypłaty roszczenia, także w przypadkach skomplikowanych i niejasnych. W imieniu klienta kancelaria odszkodowawcza analizuje, konkretyzuje i zgłasza roszczenie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, inicjuje i prowadzi negocjacje z firmą ubezpieczeniową także w Gliwicach. Może również prowadzić dalsze postępowanie oraz czynności, które zwiększają szansę na przyznanie rekompensaty. Co więcej, kancelaria odszkodowawcza przeprowadza sprawy sądowe, dopełnia niezbędne formalności i przeprowadza czynności procesowe.

 

Kancelaria pomaga osobom bezpośrednio poszkodowanym w wypadkach w pracy, gospodarstwie rolnym, na skutek błędu w sztuce lekarskiej oraz bliskim osób znajdujących się w stanie krytycznym oraz zmarłych na skutek nieszczęśliwego wypadku, np. w Gliwicach. Ubiega się o pozyskanie odszkodowania za szkody rzeczowe i majątkowe oraz za naruszenie dóbr osobistych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Osoby poszkodowane mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy prawnej z zakresu ubiegania się o odszkodowanie w przypadku, kiedy ma miejsce rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć członka rodziny. Za każdym razem pracownicy usiłują pozyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania, która będzie odpowiednia do rozmiaru doznanej krzywdy i uszkodzeń. Wsparcie mogą znaleźć także poszkodowani, którzy doznali szkody już parę lat temu, a przyznana rekompensata została zaniżona lub w ogóle o nią jeszcze nie wnosili.

 

Eksperci udzielą również informacji dotyczących tego, jakie czynności trzeba podjąć po zdarzeniu i jak należy udokumentować szkodę. W stopniu, jakim to możliwe, mogą występować w roli pełnomocnika poszkodowanego i w jego imieniu zrealizować formalności (oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody i upoważnienia).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Gliwicach

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Gliwice

Jesteśmy skuteczni!

Osoby z naszej kancelarii posiadają szeroką wiedzę na temat przepisów prawnych i wskażą, gdzie należy udać się i jakie złożyć dokumenty, aby możliwe było uzyskanie odszkodowania. Wsparcie prawników jest szczególnie ważne w trudnych momentach, kiedy bliscy są pogrążeni w żałobie po śmierci bliskiego (zmarłego np. w wypadku w Gliwicach) i nie mogą samodzielnie podjąć żadnych racjonalnych kroków.

Na pomoc mogą liczyć także osoby hospitalizowane, ciężko ranne i cierpiące na choroby przewlekłe, które nabyły na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Długa terapia, leczenie i zły stan zdrowia dosyć często utrudniają prowadzenie samodzielnych działań zmierzających do uzyskania rekompensaty. Wsparcie pracowników naszej kancelarii daje szansę na kontynuowanie leczenia bez stresu. Profesjonaliści dopilnują wszelakich kwestii, ocenią i przeanalizują przypadek, wskazując dodatkowe działania, które można podjąć w celu uzyskania rekompensaty.

ODSZKODOWANIA GLIWICE KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.