• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Elbląg

odzyskiwanie odszkodowań w Elblągu

Firma, która wspiera poszkodowanych w dochodzeniu należytych im roszczeń od zakładów ubezpieczeń i pozostałych podmiotów zobowiązanych do likwidacji szkody, jest kancelaria odszkodowawcza. Wspiera ona w namierzeniu winnego i firmy ubezpieczeniowej, której zadaniem jest wypłacenie świadczeń nawet w przypadkach, które nie są jasne i łatwe. Reprezentując klientów, kancelaria przeprowadza analizy i zgłasza roszczenie. Dodatkowo, kancelaria inicjuje i uczestniczy w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową (także w Elblągu). Jeżeli potrzeba, prowadzi sprawy sądowe, wykonuje czynności procesowe i przygotowuje adekwatne dokumenty.

 

Nasza kancelaria prowadzi działania w imieniu osób, które zostały poszkodowane bezpośrednio w wypadkach w pracy, w gospodarstwie rolnym, wypadkach komunikacyjnych i na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a również w imieniu rodzin osób, które przebywają w stanie ciężkim i zmarły na skutek np. wypadku samochodowego. Kancelaria wnosi o prawo do rekompensaty w sytuacji naruszenia dóbr osobistych, wyrządzonych szkód majątkowych i rzeczowych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sytuacji kiedy ma miejsce uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć członka rodziny. W każdym przypadku kancelaria odszkodowawcza wnosi o to, aby odszkodowanie było jak najwyższe i odpowiednie do rozmiaru doznanych strat. Dochodzi ona roszczeń również w przypadku, kiedy od niefortunnego zdarzenia upłynął już pewien czas, a osoba poszkodowana nie ubiegała się jeszcze o należne odszkodowanie lub ubiegała, ale została ta kwota zaniżona.

 

Profesjonaliści z naszej kancelarii informują, jakie działania trzeba podjąć od razu po zdarzeniu i w jaki sposób należy udokumentować szkodę. Na tyle, ile to możliwe, występują w roli pełnomocnika osoby poszkodowanej i w jej imieniu realizują niezbędne formalności (naturalnie po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia i zgody).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Elblągu

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Elbląg

Jesteśmy skuteczni!

Eksperci z naszej kancelarii w dużym stopniu znają się na przepisach prawnych i podpowiadają, kiedy należy i gdzie złożyć odpowiednie dokumenty, aby zwiększona została szansa na uzyskanie rekompensaty. Takie wsparcie jest bezcenne szczególnie w przypadku, kiedy bliscy borykają się ze stratą bliskiej osoby (która zmarła w wypadku w Elblągu) i odpowiednie kroki prawne są trudne do podjęcia.

Sprawy przedstawiają się podobnie w przypadku osób, które doznały poważnych obrażeń, przebywają w szpitalu lub przewlekle zaczęły chorować na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Długi okres leczenia, rehabilitacja, słaby stan zdrowia – to wszystko utrudnia walkę o przyznanie odszkodowania. W takim przypadku pomoc profesjonalistów umożliwia spokojne kontynuowanie terapii. Eksperci dbają o niezbędne kwestie, profesjonalnie oceniają i analizują każdą sprawę, przy czym zwracają uwagę na inne działania, które mogą zwiększyć szansę na uzyskanie wypłaty świadczenia.k

ODSZKODOWANIA ELBLĄG KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.