• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Dąbrowa Górnicza

odzyskiwanie odszkodowań w Dąbrowie Górniczej

Podmiotem, który pomaga poszkodowanym w dochodzeniu należytych im roszczeń od firm ubezpieczeniowych, jest kancelaria odszkodowawcza. Pomaga ona we wskazaniu winnego i firmy ubezpieczeniowej, których powinnością jest wypłata świadczeń i likwidacja szkody. Za sprawą kancelarii możliwe staje się ustalenie winnego oraz odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. W imieniu klientów kancelaria odszkodowawcza przeprowadza analizy, uszczegóławia i zgłasza roszczenie. Co więcej, kancelaria odszkodowawcza rozpoczyna i prowadzi negocjacje z firmą ubezpieczeniową (również w Dąbrowie Górniczej). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, prowadzi sprawy sądowe, dopełnia czynności procesowych i realizuje niezbędne formalności.

 

Jeżeli mowa o naszej kancelarii, to prowadzi ona działania w imieniu osób, które zostały poszkodowane w wypadkach przy pracy, komunikacyjnych, wypadkach komunikacyjnych i na skutek błędu lekarskiego, a także w imieniu bliskich osób, które przebywają w stanie krytycznym lub zmarły na skutek nieszczęśliwego wypadku. Kancelaria stara się o prawo do odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i za szkody rzeczowe oraz majątkowe.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Kancelaria odszkodowawcza świadczy pomoc prawną w przypadku, kiedy ma miejsce uszczerbek na zdrowiu, jego rozstrój lub zgon członka rodziny. Za każdym razem kancelaria odszkodowawcza ubiega się o pozyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania, które będzie odpowiednie do rozmiaru strat. Kancelaria dochodzi roszczeń również wtedy, kiedy od nieszczęśliwego zdarzenia minęło kilka lat, a poszkodowany nie ubiegał się o odszkodowanie lub ubiegał, ale jego kwota została zaniżona.

 

Pracownicy naszej kancelarii informują, jakie czynności powinny zostać podjęte bezpośrednio po zdarzeniu oraz jak należy udokumentować szkodę. W stopniu, jaki jest możliwy, pełnią rolę pełnomocników poszkodowanych i w ich imieniu dokonują wymaganych formalności (oczywiście po wcześniejszej zgodzie i upoważnieniu).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Dąbrowie Górniczej

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Dąbrowa Górnicza

Jesteśmy skuteczni!

Profesjonaliści z naszej firmy bardzo dobrze orientują się w kwestii przepisów prawnych i wiedzą, kiedy i gdzie należy składać stosowne dokumenty, aby szansa na pozyskanie rekompensaty została zwiększona. Pomoc ta jest bardzo ważna, szczególnie w sytuacji, kiedy bliscy muszą zmierzyć się z utratą bliskiej osoby (która zmarła np. w wypadku w Dąbrowie Górniczej) i nie są w stanie podjąć we własnym zakresie odpowiednie kroki prawne.

Sprawy rysują się podobnie w sytuacji osób, które doznały poważnych uszkodzeń ciała, przebywają w szpitalu i przewlekle chorują na skutek niefortunnego wypadku. Długi okres leczenia, rehabilitacja, słaba kondycja zdrowia nierzadko ograniczają uzyskanie odszkodowania. Wsparcie w takiej sytuacji stwarza poszkodowanemu uzyskanie odszkodowania. Prawnicy zadbają o niezbędne kwestie, ocenią i zanalizują każdą sprawę. To wszystko, aby uzyskanie rekompensaty stało się możliwe.

ODSZKODOWANIA DĄBROWA GÓRNICZA KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.