• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Częstochowa

odzyskiwanie odszkodowań w Częstochowie

Kancelaria odszkodowawcza jest podmiotem, który wspiera poszkodowanych w dochodzeniu należnych roszczeń od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów, których zadaniem jest zlikwidowanie szkody. Dzięki kancelarii możliwe jest ustalenie winnego i ubezpieczyciela, którzy muszą wypłacić świadczenie także w przypadkach, które są nieklarowne i trudne. Reprezentując klientów, kancelaria prowadzi analizy, uszczegóławia i zgłasza roszczenie. Dodatkowo, kancelaria odszkodowawcza może rozpoczynać i prowadzić negocjacje z ubezpieczycielem (także w Częstochowie). Kiedy to konieczne może zająć się prowadzeniem spraw sądowych i dopełnieniem formalności.

 

Nasza kancelaria prowadzi działania w imieniu osób, które zostały poszkodowane bezpośrednio w wypadkach w pracy, komunikacyjnych, gospodarstwie rolnym i na skutek błędu w sztuce lekarskiej, a także w imieniu bliskich osób znajdujących się w stanie krytycznym i zmarłych na skutek wypadku np. samochodowego. Kancelaria walczy o prawo do rekompensaty w sytuacji naruszenia dóbr osobistych, szkód majątkowych i rzeczowych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

W zakres działań kancelarii wpisuje się udzielanie pomocy prawnej w przypadku ubieganiu się o odszkodowanie kiedy doszło do rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci członka rodziny. Za każdym razem kancelaria odszkodowawcza ubiega się, aby kwota odszkodowania była jak najwyższa i adekwatna do doznanych strat. Zajmuje się ona dochodzeniem roszczeń także w sytuacji, gdy upłynął pewien czas od niefortunnego zdarzenia, a poszkodowany nie ubiegał się jeszcze o rekompensatę lub wnosił, ale kwota została zaniżona.

 

Specjaliści z naszej firmy służą informacjami i poradami na temat tego, jakie działania trzeba bezpośrednio po zdarzeniu podjąć oraz jak należy odpowiednio udokumentować szkodę. Na tyle, na ile umożliwia to prawo, występują w charakterze pełnomocnika poszkodowanego i wykonują za nią niezbędne formalności (oczywiście po uprzednim pozyskaniu zgody i upoważnienia).

Jak odzyskujemy odszkodowania w Częstochowie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Częstochowa

Jesteśmy skuteczni!

Specjaliści z naszej kancelarii bardzo dobrze znają się na przepisach prawa i dobrze wiedzą, kiedy należy złożyć i jakie dokumenty, aby można było powiększyć szansę na przyznanie rekompensaty. Taka pomoc jest szczególnie istotna w sytuacjach, kiedy rodzina zmaga się z bólem po stracie bliskiej osoby (zmarłej np. w wypadku w Częstochowie) i podjęcie odpowiednich kroków prawnych jest bardzo utrudnione.

Pomoc udzielana jest także osobom, które zostały poważnie ranne, przebywają w szpitalu lub zaczęły przewlekle chorować na skutek nieszczęśliwego wypadku. Długi okres leczenia, rehabilitacja i marne samopoczucie, stają nierzadko na drodze do ubiegania się o odszkodowanie. Wsparcie profesjonalistów w tym przypadku umożliwia im spokojną kontynuację terapii. Prawnicy pilnują, aby wszelkie ważne kwestie zostały załatwione, profesjonalnie oceniają i analizują dany przypadek. To wszystko po to, aby móc uzyskać wypłatę rekompensaty.

ODSZKODOWANIA CZĘSTOCHOWA KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.