• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Bydgoszcz

odzyskiwanie odszkodowań w Bydgoszczy 

Od pierwszych dni istnienia kancelarii odszkodowawczej przyświecał nam jeden cel – pomóc naszym klientom w nierównej walce z firmami ubezpieczeniowymi. Codziennie spotykaliśmy osoby, które po doznanej krzywdzie nie mogły liczyć na szybkie i sprawne uzyskanie przysługującego im odszkodowania. Nasi przyszli klienci nie posiadali odpowiednich zasobów i energii do podjęcia się skutecznej walki o swoje pieniądze, dlatego też wiele z postępowań ciągnęło się latami. Ponadto, o ile postępowanie zakończyło się wypłatą pieniędzy, suma odszkodowania niejednokrotnie była zaniżona do sumy, którą można by uzyskać w podobnej sprawie. W naszej kancelarii skutecznie dochodzimy roszczeń odszkodowawczych zarówno w przypadku ich wieloletniego przeciągania jak i gdy suma wypłaconego już odszkodowania nie jest dla Państwa satysfakcjonująca. Powierzając nam dochodzenie swojego roszczenia odszkodowawczego mogą Państwo być spokojni o wynik całego procesu. Mamy doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań przy bardzo zawiłych i spornych i przewlekłych sprawach.

Każde zlecenie rozpoczynamy od dokładnej analizy zastanej sytuacji, w której znalazł się nasz poszkodowany klient. Szybko i sprawnie określimy osobę odpowiedzialną za wyrządzoną szkodę i zlokalizujemy podmiot zobowiązany do zrekompensowania poniesionej przez naszego klienta szkody. We wstępnym etapie, w imieniu poszkodowanego, możemy podjąć się przeprowadzeniu procesu mediacji służących uzyskaniu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeżeli jednak mediację z zakładem ubezpieczeń zakończą się fiaskiem lub gdy proponowana suma odszkodowania będzie nadal niesatysfakcjonująca – za zgodą poszkodowanego – skierujemy sprawę do odpowiedniego sądu. W takim przypadku zobowiązujemy się do przeprowadzenia wszelkich procedur i reprezentowania naszego klienta w sądzie. Zajmiemy się także sporządzaniem pism i gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji, mającej zapewnić wygraną sprawy.
Nasz wieloosobowy zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy brali udział w niemal każdym możliwy rodzaju procesu odszkodowawczego. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu skuteczną pomoc w sprawach dotyczących wypadków (komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy), sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowi (jak np. w przypadku błędów w sztuce lekarskiej bądź błędów z zaniechania) oraz utraty mienia (np. na skutek pożaru bądź powodzi).

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Wynagrodzeniem za naszą pracę jest prowizja od ostatecznie wypłaconej kwoty odszkodowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc każdej potrzebującej osobie. Z naszych usług korzystają ludzie, którzy na skutek znacznych strat materialnych, bądź uszczerbku na zdrowi znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie opłacić adwokatów i doradców. Dzięki możliwości działania na podstawie upoważnienia rodziny poszkodowanego możemy działać nawet w przypadkach gdy ten znajduje się w stanie krytycznym, jest nieprzytomny bądź przebywa na oddziale szpitalnym w Bydgoszczy.

W każdym przypadku domagamy się jak najwyższego odszkodowania na rzecz naszego klienta. Dokładnie orientujemy się w możliwych do wygrania kwotach i wymogach formalnych potrzebnych do udokumentowania sprawy. Dzięki temu uzyskujemy wysokie kwoty wypłacanych odszkodowań przy maksymalnym skróceniu całego procesu dochodzenia roszczeń. Decydując się na powierzenia swojej sprawy naszej kancelarii będą Państwo odciążeni w od wielu żmudnych i kłopotliwych procedur prawnych, a pozostały czas będą mogli poświęcić na powrót do zdrowia bądź opiekę nad swymi bliskimi.

Jak odzyskujemy odszkodowania w Bydgoszczy

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Bydgoszcz

Jesteśmy skuteczni!

Nasz wieloosobowy zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy brali udział w niemal każdym możliwy rodzaju procesu odszkodowawczego. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu skuteczną pomoc w sprawach dotyczących wypadków (komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy), sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowi (jak np. w przypadku błędów w sztuce lekarskiej bądź błędów z zaniechania) oraz utraty mienia (np. na skutek pożaru bądź powodzi).

ODSZKODOWANIA BYDGOSZCZ KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.