• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Bielsko-Biała

odzyskiwanie odszkodowań w Bielsku-Białej

Głównym powodem, dla którego założyliśmy kancelarię odszkodowawczą były nagminne sytuacje, w których firmy ubezpieczeniowe opóźniają bądź zaniżają wypłacenie roszczeń osobom poszkodowanym przez ubezpieczonego. Poszkodowani, nie mając odpowiednich środków do wali z nieuczciwym ubezpieczycielem często przystawali na niekorzystne dla nich warunki a niekiedy całkiem rezygnowali z dochodzenia należnych im pieniędzy. Decydując się na współpracę z naszą kancelarią odszkodowawczą mogą Państwo liczyć na bezbłędne i szybkie ustalenie firmy bądź osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną Państwu szkodę, a następnie ubezpieczyciela, który byłby zobowiązany do zadośćuczynienia Państwu za poniesione straty. Nie muszą się Państwo obawiać porażki nawet w przypadku spraw zawiłych i trudnych do jednoznacznej oceny, będących przedmiotem długotrwałego sporu. Po otrzymaniu Państwa zlecenia dokonamy dogłębnej analizy Państwa problemu, skonkretyzujemy go i zgłosimy odpowiednie roszczenie odszkodowawcze ustalonego przez nas ubezpieczyciela. W Państwa imieniu możemy przeprowadzić mediacje z ubezpieczycielem, a jeżeli nie przyniosą one pożądanych efektów, możemy wejść na drogę sądową. W takim przypadku - na podstawie Państwa zlecenia - będziemy sporządzać pisma procesowe, gromadzić i aktualizować odpowiednią dokumentację i ostatecznie reprezentować Państwa jako jedną ze stron sporu przed sądem.

Dzięki bogatemu, zdobytemu przez lata, doświadczeniu możemy podjąć się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikłych z wielu sytuacji. Reprezentujemy osoby, które uległy wypadkom (przy pracy, w rolnictwie, komunikacyjnym), nabyły choroby zawodowej, poniosły stratę majątkową bądź doznały uszczerbku na zdrowi (np. w wyniku błędu w sztuce lekarskiej). Na podstawie upoważnienia rodziny możemy działać nawet w przypadku śmierci samego poszkodowanego lub gdy przebywa on w stanie ciężkim, bez możliwości nawiązania kontaktu. Reprezentujemy rodziny pacjentów znajdujących się na oddziale SOR w Bielsku – Białej i innych oddziałach. Ponieważ nasze wynagrodzenie nie jest wypłacane przez poszkodowanego a stanowi jedynie prowizję od ostatecznie uzyskanej kwoty odszkodowania, z naszej pomocy mogą skorzystać ludzie, znajdujący się w rozpaczliwej sytuacji finansowej, na skutek znacznej straty finansowej i utraty mienia (np. pożary, powodzie). Pomagamy też w delikatnych sytuacjach dotyczących utraty dóbr osobistych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Zawsze, bez względu na charakter sprawy, walczymy o najwyższe możliwe do uzyskania kwoty odszkodowań. Kwoty te wahają się w zależności od rodzaju i wielkości poniesionej przez poszkodowanego straty bądź poniesionej krzywdy. Reprezentujemy naszych klientów w dawno już rozpoczętych sprawach, gdzie kwota odszkodowania była zbyt niska, bądź gdzie firma ubezpieczeniowa celowo przedłuża postępowanie odszkodowawcze.

Nasi pracownicy służą Państwu swoją szeroką wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Poinformują Państwa o wszelkich działaniach, jakie należy podjąć po zajściu niekorzystnego zdarzenia i pomogą Państwu w określeniu zakresu dokumentów niezbędnych dla skutecznego udowodnienia powstałej szkody. W razie potrzeby – w odpowiednim zakresie – podejmą się czynności formalnych, działając na podstawie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa.

Jak odzyskujemy odszkodowania w Bielsku-Białej

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Bielsko-Biała

Jesteśmy skuteczni!

Specjaliści z naszej kancelarii szybko i sprawnie określą rodzaj wymaganych do postępowania dokumentów i miejsce ich złożenia bądź pozyskania. Dzięki znajomości procedur urzędniczych ułatwia Państwu jak najszybsze załatwienie formalności, co wydatnie skróci cały proces dochodzenia odszkodowania. W przypadku wystawienia pełnomocnictwa mogą oni sami podjąć się dopełnienia wielu formalności i samodzielnie kompletować niektóre z wymaganych dokumentów. Dzięki temu odciążą Państwa w trudnym okresie powrotu do normalnego funkcjonowania po doznanej stracie lub wypadku.

ODSZKODOWANIA BIELSKO-BIAŁA KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.