• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Białystok

odzyskiwanie odszkodowań w Białymstoku

Nasza kancelaria odszkodowawcza stanowi podmiot, którego głównym zadaniem jest pomaganie Państwu w uzyskaniu należnych im roszczeń odszkodowawczych od różnego rodzaju firm i towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązanych do zrekompensowania powstałej szkody. Działanie w Państwa imieniu rozpoczynamy od ustalenia osoby/podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody oraz określenia powiązanego z nim towarzystwa ubezpieczeniowego zobowiązanego do wypłaty pieniędzy, nawet przy zawiłych i spornych sprawach. Na Państwa zlecenie przeprowadzimy dokładną analizę przypadku, skonkretyzujemy i zgłosimy sprawę do odpowiedniej firmy. W razie potrzeby podejmiemy się negocjacji z firmą ubezpieczeniową i dalszych procedur prowadzących do uzyskania należnych środków finansowych. W przypadku, gdy inne metody podejmujemy si ę sporządzania pism, kompletowania dokumentów i reprezentowania Państwa przed sądem.

Podejmujemy się dochodzenia odszkodowań należnych w wyniku wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych i wypadków w gospodarstwach rolnych i pracach polowych. W tego typu sprawach oraz w tych dotyczących błędów medycznych i błędów w sztuce lekarskiej działamy także na podstawie upoważnienia od rodziny osoby znajdującej się w stanie ciężkim, bądź krytycznym, przebywającej np. na oddziale SOR w Białymstoku. Działamy także w przypadkach mniej dramatycznych np. szkód majątkowych bądź naruszenia dóbr osobistych.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Zapewniamy Państwu fachową i kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci kogoś z Państwa bliskich. Niezależnie od sprawy, zawsze ubiegamy się o najwyższe odszkodowanie w stosunku do poniesionych przez Państwa strat i doznanych krzywd. Podejmujemy się prowadzenia postępowań odszkodowawczych także w przypadku spraw zadawnionych i przeciągłych, nawet gdy poszkodowany nie otrzymał należących mu się pieniędzy lub gdy otrzymał wypłatę, ale suma odszkodowania jest zbyt niska do doznanej szkody.

Nasi pracownicy służą Państwu swoją szeroką wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Poinformują Państwa o wszelkich działaniach, jakie należy podjąć po zajściu niekorzystnego zdarzenia i pomogą Państwu w określeniu zakresu dokumentów niezbędnych dla skutecznego udowodnienia powstałej szkody. W razie potrzeby – w odpowiednim zakresie – podejmą się czynności formalnych, działając na podstawie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa.

Jak odzyskujemy odszkodowania w Białymstoku

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Białystok

Jesteśmy skuteczni!

Doskonała znajomość przepisów i procedur prawnych pozwala nam z łatwością określić rodzaj, zakres i miejsce złożenia odpowiednich dokumentów. Dzięki temu czas dochodzenia roszczeń i czas trwania procedur wymaganych przez organy administracyjne i urzędy w Białymstoku zostaje skrócony do minimum. Uproszczenie przez nas procesu dochodzenia odszkodowania ułatwi Państwu przebrnięcie przez etap straty i kryzysu po doznaniu krzywd - jak w przypadku śmierci bliskiej osoby, jej choroby lub znacznych szkód materialnych. Tego typu krytyczne wydarzenia zdecydowanie nie sprzyjają podejmowaniu skutecznych kroków prawnych przez osobą poszkodowaną.

W równie trudnej sytuacji znajdują się osoby hospitalizowane, które doznały znacznego uszczerbku na zdrowiu. Skomplikowane leczenie, konieczność poddania się kolejnym zabiegom chirurgicznym i bardzo złe samopoczucie w wielu przypadkach wykluczaj ą możliwość samodzielnego dochodzenia odszkodowań przez osoby pokrzywdzone. Dzięki przekazaniu swojej sprawy specjalistom z kancelarii odszkodowawczej, będą Państwo mogli skoncentrować się na trudnym procesie powracania do życia sprzed wypadku, podczas gdy my zadbamy o to, aby uzyskali Państwo należne im pieniądze z odszkodowania.

ODSZKODOWANIA BIAŁYSTOK KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.