• JAKĄ KWOTĘ MOGĘ OTRZYMAĆ?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielu różnych czynników i tak naprawdę uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Zapewniamy jednak, że nasi eksperci w każdym wypadku ubiegają się o jak najwyższą wartość odszkodowania.

 • O JAKI TYP REKOMPENSATY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

  W zależności od poniesionych szkód można ubiegać się o różne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy, rentę, gdy nastąpi ograniczenie lub utrata zdolności do pracy albo kiedy obniżą się dochody a potrzeby wzrosną.

 • ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY?

  Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium to prowizja od uzyskanych sum. Rozliczamy się dopiero po tym, jak otrzymasz pieniądze z odszkodowania.

 • JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

  Do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania konieczne jest dokładne udokumentowanie tego, w jaki sposób doszło do zaistnienia szkody. Na przykład w przypadku błędów medycznych niezbędne okazuje się zgromadzenie pełnej dokumentacji przebiegu leczenia. W innych wypadkach również należy zebrać najważniejsze formularze i pisma. O tym, które dokładnie dokumenty musisz dostarczyć, poinformują Cię nasi specjaliści po tym, jak przyjrzą się Twojej sprawie. Możesz zadzwonić do nich jeszcze dziś!

 • CZY W RAZIE KONIECZNOŚCI POPROWADZICIE MOJĄ SPRAWĘ PRZED SĄDEM?

  Oczywiście. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań i reprezentowaniem interesów poszkodowanych na różnych etapach postępowania: podczas likwidacji szkody (faza przedsądowa), w czasie procesu oraz na etapie egzekucyjnym.

 • DO SZKODY DOSZŁO JAKIŚ CZAS TEMU, CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

  Wszystko zależy od tego, jak dawno miało miejsce niefortunne zdarzenie i jakie były jego okoliczności. W zależności od sprawy przedawnienie następuje po okresie od 3 do nawet 20 lat! Zadzwoń do nas, by szczegółowo dowiedzieć się, czy należy Ci się rekompensata za szkody wyrządzone w przeszłości.

Kancelaria odszkodowawcza Bełchatów

odzyskiwanie odszkodowań w Bełchatowie

Głównym zadaniem naszej kancelarii jest skuteczne wspomaganie klientów w dochodzeniu przysługujących im odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody. Są wśród nich zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz instytucje publiczne. Wstępnym etapem procesu dochodzenia roszczeń jest ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność prawną za powstałe straty i zlokalizowanie ubezpieczyciela, który byłby zobowiązany do poniesienia kosztów odszkodowania. Warto zauważyć, że mamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń nawet przy bardzo założonych sprawach, gdzie odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę stanowiła kwestię sporną. Dalszym etapem postępowania jest przyjęcie Państwa zlecenia i przeprowadzenie dogłębnej analizy napotkanego przypadku, skonkretyzowanie problemu i roszczeń a następnie zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela. W zakresie naszych usług znajduje się prowadzenie procesu negocjacji z firmą ubezpieczeniową i dalszego procesu dochodzenia pieniędzy z odszkodowania. W przypadku, gdy prowadzone negocjacje nie osiągną skutku, podejmujemy się – na zlecenie klientów – sporządzania odpowiednich pism procesowych, gromadzenia wymaganej dokumentacji i reprezentowania naszych klientów w sporze sądowym.

Mamy bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych powstałych na skutek różnego rodzaju zdarzeń. Pomagamy osobom poszkodowanym w trakcie pracy w gospodarstwach rolnych i innego rodzaju wypadkach przy pracy, wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeniach losowych. Na podstawie upoważnienia rodzin poszkodowanego podejmujemy się dochodzenia roszczeń za błędy medyczne i w sztuce lekarskiej, nawet gdy ich ofiary znajdują się w stanie krytycznym bądź ciężkim w szpitalach w Bełchatowie. Obok tego typu tragicznych wydarzeń, oferujemy również pomoc przy stratach majątkowych bądź przy naruszeniu dóbr osobistych poszkodowanego.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

690 242 000

info@comradelaw.pl

Poza powyższym oferujemy naszym klientom skuteczną pomoc w sprawach o odszkodowania w wyniku rozstroju bądź uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku śmierci męża, dziecka bądź innej bliskiej osoby. Jakąkolwiek stratę by Państwo ponieśli, zawsze występujemy o najwyższe do niej odszkodowanie. Oferujemy swoje usługi także przy sprawach, które trwają już wiele lat bez skutku, bądź gdy wypłacono już odszkodowanie jednak jego suma jest dla klienta niezadowalająca.

Zawsze jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów posiadaną przez nas wiedzą z zakresu prawa oraz doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń. Zgłaszając się do nas otrzymają Państwo wyczerpujące informacje odnośnie odpowiednich działań, które należy podjąć aby usprawnić proces odszkodowawczy. Wskażemy Państwu także rodzaj i miejsce zdobycia oraz złożenia wymaganych deklaracji, dokumentów i zaświadczeń w Bełchatowie i innych miastach. Dzięki temu procedury zostaną przyspieszony a okres oczekiwania na potrzebne pieniądze ulegnie skróceniu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy także samodzielnie dopełniać formalności posługując się udzielonym przez Państwa pełnomocnictwem.

Jak odzyskujemy odszkodowania w Bełchatowie

Video

Obejrzyj prezentację video, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Wypadki

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, w gospodarstwach rolnych, zdarzeniach losowych i innych.

Błędy medyczne

Nieprawidłowa opieka medyczna, mylna diagnoza, niewłaściwy zakres zabiegu, odmowa udzielenia pomocy - to tylko niektóre błędy w sztuce lekarskiej.

Rozstrój zdrowia

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, poważnych obrażeń, trwałych zaburzeń funkcjonowania organizmu można ubiegać się o odszkodowanie lub rentę.

Śmierć osoby

Działamy w imieniu rodzin osób w stanie krytycznym, agonalnym oraz bliskich zmarłego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia np. kolizji drogowej.

Szkody na mieniu

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szkód majątkowych i rzeczowych, walką o odszkkodowania za zniszczoną lub skradzioną własność.

Odzyskiwanie odszkodowań Bełchatów

Jesteśmy skuteczni!

Działanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pozwala nam reprezentować klientów, którzy nie są w stanie samodzielnie podjąć skutecznych działań prawnych ze względu na odniesiony uszczerbek na zdrowiu, niezwykle trudny stan psychiczny, będący następstwem żałoby i depresji po stracie bliskiej osoby bądź wskutek znacznych strat materialnych.

Przekazanie Państwa sprawy w nasze ręce zdecydowanie odciąży zarówno Państwa jak i Państwa bliskich i pozwoli skupić się na powrocie do funkcjonowania po doznanej krzywdzie, a jednocześnie usprawni proces dochodzenia roszczeń i skróci czas oczekiwania na tak potrzebną rekompensatę finansową.

ODSZKODOWANIA BEŁCHATÓW KONTAKT

Jeśli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Działamy na terenie
całej Polski.